Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Nabestaanden van een overleden kind worden omringd met licht.&nbsp;</p>

Nabestaanden van een overleden kind worden omringd met licht. 

(Foto: PR)

Wereldlichtjesdag in Herengrachtkerk

Op zondag 12 december houdt Leiden Wereldlichtjesdag in de Herengrachtkerk ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Vanwege de huidige coronaregels is de bijeenkomst uitsluitend online via de livestream te volgen.  Aanmelden kan via de website www.wereldlichtjesdagleiden.nl.

Allen die een kind hebben verloren zijn van harte uitgenodigd om mee te kijken. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Ook wie dit niet zelf heeft meegemaakt maar compassie wil tonen is welkom. 

Over de hele wereld steken mensen op de tweede zondag van december kaarsen aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Een kind blijft altijd het kind van zijn of haar ouders: voor altijd in hun hart en gedachten. Nabestaanden van een overleden kind worden tijdens lichtjesdag omringd met licht, zodat zij niet alleen zijn met hun verdriet. 

Om 18.45 uur start het programma dat bestaat uit live muziek van Ensemble Windstreken en mezzosopraan Emma Brown, troostende woorden van ritueelbegeleider Hanke Amels en natuurlijk het aansteken van de kaarsen. Voor alle kinderen die worden herdacht wordt een kaarsje aangestoken. De organisatoren sturen deze kaarsjes na afloop toe aan de ouders. Dichter Wouter Ydema heeft voor Wereldlichtjesdag Leiden een gedicht geschreven dat hij deze avond zal voordragen. 

Net als vorig jaar wordt samen met de ouders een mooie overzichtsfilm gemaakt van de kinderen die worden herdacht.  Om samen stil te staan bij wie zij waren en namen te horen. Bijdragen daarvoor moeten uiterlijk 8 december worden ingestuurd. Zie daarvoor de website www.wereldlichtjesdagleiden.nl. Rond 19.45 uur is het programma afgelopen.

Meer berichten