Logo leiderdorpsweekblad.nl
Anton Dronkers
Anton Dronkers (Foto: )

Predikant Anton Dronkers overleden

Op 30 september 2021 is Anton Dronkers overleden. Van 1980 tot 2001 was hij werkzaam als diaconaal predikant in Leiden. Zijn naam is onverbrekelijk verbonden met Diaconaal Centrum De Bakkerij. Hij woonde geruime tijd in Leiderdorp.

Wanneer in 1981 de gebouwen van de Armenbakkerij aan de Oude Rijn er vervallen bijstaan neemt Anton Dronkers het initiatief om het pand een nieuwe bestemming te geven. In januari 1986 opent Diaconaal Centrum De Bakkerij haar deuren en in de jaren daarna groeit De Bakkerij uit tot: ‘een plek in de stad voor hulp en dienstverlening’.

Met Anton als enthousiaste initiator zoekt en vindt de Diaconie nieuwe wegen, nadat de verzorgingsstaat de ‘klassieke’ diaconale taken heeft overgenomen. Het begint met hulp aan jongeren die in een kraakpand weggelopen kinderen opvangen en hulp aan vluchtelingen. Zo staat Anton aan de wieg van de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden, Leiden Stad van Vluchtelingen, Stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden, Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen en het Sociaal Pension. Jarenlang was ook de dagopvang voor dak- en thuislozen in De Bakkerij.  

Maar niet alleen de stad heeft zijn aandacht, ook daarbuiten gaat hij aan de slag: in 1988 gaat hij met een paar diakenen op zoektocht in Roemenië. Dat wordt het begin van een tot op heden voortdurend contact en samenwerking met de kerkelijk gemeente en diaconie van de Vartemplom in Targu Mures en van wijkgemeenten uit Leiden en Leiderdorp met kerken rond Targu Mures. Dat leverde een reeks van projecten op in Roemenië, en een vriendschap met vele mensen in dat land.

Steeds weer wist Anton Dronkers, wanneer er mensen aanklopten bij de Diaconie, of de Diaconie tegen een probleem in de stad aanliep, met hulp van anderen, ‘bondgenoten’ noemde hij ze, hulpverlening van de grond te krijgen. Talloos zijn de initiatieven, activiteiten en acties in Leiden, waarbij Anton en De Bakkerij betrokken waren. De Diaconie liep soms een tijdje bestuurlijk mee, liet het dan los, totdat er zich weer een ander probleem voordeed. De stad eerde hem voor zijn werk met de Erepenning van de stad Leiden. In 2001 ging hij met emeritaat. Zijn afscheid klonk als een klok en de toegangspoort naar De Bakkerij heet vanaf dan de Anton Dronkerspoort. Bij het 25-jarig bestaan van De Bakkerij in 2011 sprak hij de volgende woorden: ‘…een droom ging in vervulling. Dat klinkt overdreven, maar het is waar. Maar over dromen moet je niet te lang praten. Het is beter om weer snel met nieuwe dromen aan de slag te gaan’.

Meer berichten