Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto:

Waardige Indië-herdenking in Leiderdorp

Op zondagmiddag 15 augustus is op de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp door locoburgemeester de heer W. Joosten stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog en alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Er was, vanwege coronabeperkende maatregelen, een korte en besloten ceremonie die live door Unity TV werd uitgezonden. Daarbij droeg de heer A. Mentink van de Oranjevereniging 2 coupletten voor uit het lied ‘Afscheid’ van Wieteke van Dordt, hield de locoburgemeester een voordracht waarna mw. D. Blauw van Tamarco het taptoesignaal liet klinken. Na twee minuten stilte klonk het Wilhelmus, dat eerder was afgenomen. Tot slot legde de locoburgemeester, namens de gemeente Leiderdorp, met de heer J. Kruidenberg, namens de Oranjevereniging, een bloemstuk bij het monument.

Melatibloem

Tijdens de herdenking werd een pin met daarop de Melati, de Indische jasmijn, op het revers gedragen. Deze typisch Indische bloem symboliseert tegelijk het leven en haar schoonheid maar ook de dood en het geestenrijk. Zoals de geur een lang vergeten herinnering kan oproepen, zo staat de afbeelding van deze bloem symbool voor het niet-vergeten. Het niet-vergeten van een gedeeld verleden, dat een veilige plaats moet krijgen in onze harten. De bloem wordt vlakbij het hart gedragen in de periode van 5 mei tot 15 augustus, als teken van respect, betrokkenheid en medeleven. (bron: https://15augustus1945.nl/herdenkingssymbool-melati/)

Voordracht 

De locoburgemeester gaf aan dat veel Nederlanders en Nederlands-Indiërs zwaar geleden hebben en noemde daarbij de Japanse bezetting, interneringskampen, dwangarbeid en werken aan spoorlijnen. Toen zij na de oorlog naar Nederland kwamen, werd hun oorlogsverleden hier ontkend omdat in het Westen nauwelijks enig besef bestond van wat zich onder de Japanse bezetting had afgespeeld. Pas vanaf 1988 wordt dit deel van onze geschiedenis erkend en wordt jaarlijks bij 15 augustus stil gestaan. “En dat moeten we blijven doen om niet te vergeten en ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaald” volgens Joosten. Hij onderbouwde zijn verhaal met fragmenten uit het boek ‘Twee moeders’ van de Leiderdorpse schrijver Rob Bouwman.

Meer berichten