Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Vogelvlucht fotomontage van het nieuwe kruispunt Engelendaal-Oude Spoorbaan. ( Artist impression Gemeente Leiderdorp, Antea Group, JAM* architecten, foto: Kees Hummel)</p>

Vogelvlucht fotomontage van het nieuwe kruispunt Engelendaal-Oude Spoorbaan. ( Artist impression Gemeente Leiderdorp, Antea Group, JAM* architecten, foto: Kees Hummel)

Verkeer

Colleges akkoord met nieuw inrichtingsplan kruising Engelendaal-Oude Spoorbaan

De colleges van Leiderdorp en Leiden hebben hun akkoord gegeven aan het plan voor het herinrichting van de kruising Engelendaal-Oude Spoorbaan. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zijn het verdwijnen van de bypass van de Oude Spoorbaan naar de Rietschans en de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de Engelendaal door. De hele kruising wordt compacter waardoor de weg wat verder van de boogwoningen in de wijk Driegatenbrug komt te liggen.

De reconstructie van het kruispunt Engelendaal is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. Het nieuwe inrichtingsplan voor het kruispunt is tot stand gekomen samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De bewoners van de boogwoningen in Driegatenbrug en uit Buitenhof hebben intensief meegedacht.


Groen

Doordat de bypass verdwijnt, komt er ruimte om de kruising iets te verleggen zodat de weg verder van de boogwoningen te liggen. De bewoners hebben in de nieuwe situatie minder last van verkeerslawaai door stil asfalt en een groen geluidscherm. Ook wordt een groenstrook tussen de woningen en de weg aangelegd. Het geluidscherm aan de kant van Buitenhof wordt vervangen door een afscherming die doorloopt tot aan de brug over de Dwarswatering. In de groene geluidschermen komen openingen voor bijen en andere insecten en voor vogels.


Tunnel

Fietsers rijden in de nieuwe situatie niet meer via de Rietschans maar door een lichte, veilige en rechtstreekse onderdoorgang naar en van Leiden. De tunnel onder de Engelendaal sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan. Dit fietspad wordt verbreed tot vier meter vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising met de Sumatrastraat in Leiden. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp.

De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de Oude Spoorbaan aan de oostkant van de Engelendaal blijft bestaan. De tunnel krijgt een opknapbeurt en wordt met een gemetselde wand gekoppeld aan de nieuwe tunnel onder de Engelendaal. Rond de fiets- en voetpaden komen parkstroken met veel nieuwe bomen en planten.


Gemeenteraden

Het inrichtingsplan voor de kruising wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden. Die nemen naar verwachting in juli en september een besluit.


Tevredenheidsmonitor

Leiden en Leiderdorp werken de komende jaren samen aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. Zij horen graag van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hoe die het verloop van dit project ervaren. Daarom kan iedereen deelnemen aan een online panel via leiden.nl/leidsering. Na aanmelding ontvangen deelnemers een aantal keer een kort online vragenformulier. De resultaten uit deze structurele monitor worden gebruikt om de projectaanpak te verbeteren.

Meer berichten