Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Bewoners wijzen op de Mauritssingel (ventweg) aan wat hun bezwaren zijn. De projectmedewerkers maken een notitie. Links (aan de overkant) appartementencomplex Mauritsstaete.</p>

Bewoners wijzen op de Mauritssingel (ventweg) aan wat hun bezwaren zijn. De projectmedewerkers maken een notitie. Links (aan de overkant) appartementencomplex Mauritsstaete.

(Foto: Nelleke Thissen)

Bewoners tonen knelpunten opknapplan Oranjewijk

Een flinke gemeentelijke delegatie bezocht zaterdag 8 mei de Oranjewijk en Doeskwartier-West voor een rondwandeling met de bewoners. Gespreksonderwerp was het schetsplan voor de ingrijpende opknapbeurt van de wijk. De bewoners toonden ter plekke welke elementen uit dit plan bij hen vragen dan wel bezwaren oproepen. Hun op- en aanmerkingen werden driftig genoteerd. Ze worden meegenomen in het volgende schetsontwerp.

Door: Nelleke Thissen

De gemeentelijke plannen voor de ‘revitalisering’ van de Oranjewijk en het Doeskwartier-West leven zeer in de buurt, zo is gebleken. De wijk gaat op de schop wegens vervanging van de riolering waarbij gelijkertijd de rond 1960 gebouwde wijk wordt opgeknapt. Op het rondgestuurde schetsplan ontving de gemeente ruim 300 reacties. En circa 90 personen meldden zich aan voor de medio april gehouden digitale meedenksessies waar het idee voor de wijkwandeling is ontstaan. Eén van de bewoners wierp zich op als coördinator en organiseerde coronaproof een ‘estafettewandeling’. Uitsluitend in hun eigen straat voegden betrokken bewoners zich voor vragen en opmerkingen bij het kerngroepje. Zo bleef het gezelschap beperkt.


Fietsstraat

Gestart werd om 09.00 uur op de noordelijke ventweg van de Mauritssingel. Deze moet veranderen in een door fietsers en voetgangers gedeelde éénrichtings-‘fietsstraat’ waar de auto slechts ‘te gast’ is. Gevaarlijk, menen de bewoners. Ook omdat het aantal auto’s zal toenemen door zowel éénrichtingsverkeer als het verdwijnen van de huidige inritten bij de hofjes, zo verklaarde Charles Callenbach namens de bewoners. Wie straks aan het begin van deze weg wil parkeren moet eerst helemaal tot het eind van de hoofdweg rijden om over de fietsstraat terug te kunnen gaan. Eigenlijk worden problemen die er nu niet zijn in het schetsplan gecreëerd, zo werd opgemerkt.

Hetzelfde geldt voor de zuidelijke ventweg van de Mauritssingel. Ook houdt daar het verdwijnen van 18 parkeerplaatsen bij appartementencomplex Mauritsstaete de gemoederen bezig. “Sommige bewoners zijn hulpbehoevend. Moeten zij naar de overkant om hun auto te kunnen parkeren?”, zo vroeg een bezorgde buurman zich af. Hij wees erop dat door de aanwezigheid van een tandarts daar al extra parkeerdruk is.


Wadi

Verder bleken er zorgen te zijn over de aanleg van zogeheten wadi’s onder de grasvelden van de pleintjes in de wijk. Deze waterbergingen zijn bedoeld om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Maar de bodem van dit dorpsdeel bevat een harde en moeilijk doordringbare kleilaag. Bewoners zijn bang dat de pleintjes - zeer geliefde kinderspeelplekken - bij tijd en wijle in plassen en modderpoelen veranderen. Omgevingsmanager Francis Nauman verzekerde dat nog nader bodemonderzoek gedaan gaat worden. Dit zal bepalen over de aanleg van een wadi wenselijk is.


Garagebedrijf

Tijdens de tocht bekeken de projectmedewerkers ook de huidige situatie bij garagebedrijf Autoservice Achthoven op de hoek Hoofdstraat/Mauritssingel. Dit naar aanleiding van de brief die de eigenaren Pascal Schoenmaekers en Mielou Wiessenberg onlangs naar de gemeente hebben gestuurd. Daarin uitten zij hun bezorgdheid over het plan om het doodlopende stukje weg waaraan hun bedrijf ligt te vervangen door een doorgaande weg. Nauman beloofde dat ook hun situatie meegenomen zal worden in de verdere planvorming. Schoenmakers en Wiessenberg lieten tevens weten zeer verbaasd te zijn dat hun brief heeft geleid tot speculaties in het geruchtencircuit. “Sommige mensen vroegen of we met ons bedrijf gingen stoppen. Nou, dat is absoluut niet waar. We draaien lekker en zijn van plan dat nog heel lang te doen”, zo verzekerde Mielou.


Puzzel

Halverwege de middag klapten Nauman en zijn collega’s - inmiddels kletsnat door de regen - hun volgeschreven notitieblok dicht. Het meenemen van alle genoteerde opmerkingen bij de planuitwerking wordt nog een hele puzzel, weet Nauman. “Maar het is fijn dat de bewoners zo meedenken”. Nog voor de zomervakantie verschijnt op basis van alle reacties en gevoerde gesprekken een voorlopig ontwerp. Dat wordt aan alle bewoners van Oranjewijk en Doeskwartier-West toegestuurd. Die kunnen daar opnieuw op reageren. Het definitieve ontwerp volgt in september. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden volgend voorjaar starten.

Meer berichten