Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Corrie van der Laan
Politiek

Gemeente blijft bekendmakingen toch publiceren in Leiderdorps Weekblad

De gemeente Leiderdorp blijft de gemeentelijke ‘bekendmakingen en mededelingen’ wekelijks publiceren in het Leiderdorps Weekblad.

Het college van burgemeester en wethouder wilde met ingang van 1 juli stoppen met de rubriek ‘Bekendmakingen en Mededelingen’ op de Gemeente aan Huis-pagina in deze krant. Maar de gemeenteraad nam maandag 29 maart unaniem een motie aan waarin werd gevraagd dat voornemen te schrappen. Wethouder Daan Binnendijk (CDA) beloofde die motie uit te voeren.

In de rubriek staan onder meer aanvragen voor bouw- , kap- en evenementenvergunningen en aankondigingen van bestemmingsplanwijzigingen. Per 1 juli is het verplicht die te publiceren op de website www.officielebekendmakingen.nl van de rijksoverheid. Voor B en W was dat aanleiding ervoor te kiezen de bekendmakingen dan voortaan alleen nog online te publiceren.

De gemeenteraad was het daar niet mee eens. “Het is belangrijk dat de gemeente op een eenvoudige en toegankelijke manier communiceert met haar inwoners”, zei LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg, de initiatiefnemer voor de motie. “Het gaat hier om essentiële informatie, zaken die direct op de leefomgeving van burgers kunnen ingrijpen. Ook mensen die niet digitaal vaardig zijn moeten die informatie makkelijk kunnen krijgen”, voegde CDA-raadslid Medea Hempen toe. GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhoud wees erop dat het handige van publiceren in de krant is, dat burgers ook voor hen belangrijke informatie tegenkomen als ze er niet expliciet naar op zoek zijn.

Het college ging en gaat ervan uit gegaan dat er genoeg alternatieven geboden worden voor de krantenrubriek, zei wethouder Binnendijk. Naast rondstruinen op de website www.officielebekendmakingen.nl kunnen Leiderdorpers zich abonneren om een mail te krijgen wanneer er mededelingen of bekendmakingen zijn die met hun buurt te maken hebben. Ook was het plan de bekendmakingen ter inzage te leggen in De Sterrentuin en het gemeentehuis. “Maar u vindt dat duidelijk niet voldoende. We zullen gehoor geven aan de motie.”

Meer berichten