Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Burgemeester Laila Driessen roept iedereen op vooral zijn of haar stem uit te brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen.&nbsp;</p>

Burgemeester Laila Driessen roept iedereen op vooral zijn of haar stem uit te brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. 

(Foto: J.P.Kranenburg)
Verkiezingen

Verkiezingen net wat anders

“Maak gebruik van uw stemrecht! Dat kan veilig; de gemeente Leiderdorp heeft er alles aan gedaan om de gang naar de stembus corona-proof te maken.” Burgemeester Laila Driessen roept alle Leiderdorpers op vooral te gaan stemmen. Ze hoopt dat het opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart minstens zo hoog zal zijn als in 2017, toen net iets meer dan 86 procent van de Leiderdorpers hun stem uitbracht.

Door: Corrie van der Laan

Het gaat dit jaar wel allemaal iets anders dan anders. Het overgrote deel van de negen stembureaus wordt ingericht op andere locaties dan de Leiderdorpers sinds jaar en dag gewend zijn. Op twee locaties kunnen stemgerechtigden die zich kwetsbaar voelen vanwege hun gezondheid ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart terecht. Bovendien kunnen de bijna 4650 zeventigplussers in Leiderdorp er voor kiezen per brief te stemmen.


Alternatieve stemlocaties

Driessen vertelt dat vertrouwde stemlocaties als basisscholen, de bibliotheek en woonzorgcentrum De Ommedijk dit keer geschrapt moesten worden in verband met corona. Maar er zijn prima alternatieven gevonden. Als vervanging van het stembureau in Winkelhof worden nu op het plein voor het winkelcentrum tijdelijke units neergezet met éénrichtingsverkeer. De andere alternatieve locaties zijn de Scheppingskerk (in plaats van de bibliotheek), de gymzaal aan de Klerkenhof (in plaats van basisschool De Hobbit), Zalen A4 (in plaats van Montessorischool Elckerlyc), sporthal De Does (in plaats van basisschool De Schakel), de gymzaal van gebouw Zijlkwartier (was de kantine van Zijlkwartier) en gebouw Dwars in De Bloemerd (in plaats van De Ommedijk). Gebouw Irene en de kantine van korfbalclub Velocitas kunnen zoals altijd gebruikt worden.

In de stembureaus ziet het er anders uit dan gewoonlijk. De stembureauleden dragen medische mondkapjes en handschoenen en tussen de stembureauleden en de kiezers staan kuchschermen. De stemhokjes staan anderhalve meter uit elkaar. Op de grond zijn looproutes aangegeven. Er mag een maximaal aantal mensen tegelijk binnen zijn en natuurlijk moeten ook de kiezers een mondkapje dragen.


22. 000 rode potloodjes

Iedereen krijgt een eigen rood potloodje. “We hebben er 22.000 besteld, dus we hebben er voorlopig genoeg”, vertelt Driessen. “Na het stemmen mag je het potloodje meenemen of in een bak gooien om ze te laten steriliseren.”

Op elk stembureau is één extra stembureaulid aanwezig om erop toe te zien dat de coronaregels worden gehandhaafd. Driessen benadrukt blij te zijn dat in Leiderdorp zoveel vrijwilligers zich hebben aangemeld om te helpen in de stemlokalen. “Extra leuk is dat daar veel jonge mensen bij zijn.”

Ze heeft nog een tip voor wie drukke momenten wil vermijden: “Ga niet ’s ochtends vroeg, tussen de middag en na 16.00 uur.”


Vervroegd stemmen

Wie het toch te risicovol vindt om op 17 maart te gaan stemmen, kan op 15 en 16 maart terecht bij twee stembureaus: op het Winkelhofplein en in gebouw Irene. De stembureaus zijn alle drie de dagen open van 7.30 tot 21.00 uur.

Natuurlijk kunnen kiezers, net als bij andere verkiezingen, iemand anders machtigen om hun stem voor hen uit te brengen. Wellicht zal dit aantal ditmaal wat hoger uitvallen dan normaal omdat kiezers die bij de meegestuurde gezondheidscheck één van de vragen met ‘ja’ beantwoorden, niet naar het stembureau dienen te komen, maar een ander behoren te machtigen.


Briefstemmen

Briefstemmers die hun ingevulde stembiljet nog niet hebben opgestuurd, kunnen het nog inleveren bij het Afgiftepunt briefstemmen in het Leiderdorpse gemeentehuis. Dat kan maandag 15 en dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Als extra service aan oudere of gehandicapte Leiderdorpers, gaat er op maandag 15 en dinsdag 16 maart een mobiel stembureau langs enkele woonzorgcentra en verpleeghuis Leythenrode.


Tellen

De stemmen van stembureaus die geopend zijn op 15 en 16 maart worden geteld op woensdag 17 maart vanaf 8.30 uur in het gemeentehuis en in gebouw De Werf. Dan worden ook de dan al binnengekomen briefstemmen geteld. Na 21.00 uur komen daar ook de stemmen bij van de negen stembureaus. Het tellen gaat dit jaar op een nieuwe manier, via de CRAFT telmethode, waarbij elk stembiljet door zes ogen wordt gezien. Deze methode heeft als voordelen dat de tellers minder door de ruimte hoeven te bewegen en dat het sneller werkt. “We verwachten dat we vroeger klaar zijn dan anders. Als het meezit, kan ik voor middernacht de Leiderdorpse uitslagen bekend maken”, zegt Driessen.

Meer berichten