Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>In het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Archieffoto: J.P. Kranenburg</p>

In het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Archieffoto: J.P. Kranenburg

Natuur

Boterhuispolder vanaf maandag dicht vanwege broedseizoen

Dit weekend is voorlopig de laatste gelegenheid om een wandeling of fietstochtje te maken door het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder. Maandag 15 maart gaan zoals ieder jaar gaan de wandel- en fietspaden voor drie maanden dicht. Zo krijgen de vogels die hier hun nest maken de rust om hun eieren uit te broeden en hun kuikens groot te brengen.

De sluiting in het broedseizoen is daarvoor noodzakelijk. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, kunnen makkelijk verstoord worden. Verstoringen, vaak onbedoeld en ongemerkt, leiden tot verspilling van energie die de vogels hard nodig hebben voor het broeden. Voor sommige soorten is rust zelfs voorwaarde voor broedsucces.


Grutto’s

In de polder broeden onder meer grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters. Zij maken hun nesten op de grond, nauwelijks meer dan een kuiltje in het gras dat enige bescherming biedt. Samen jagen kieviten en grutto’s rovers als kraaien, reigers en buizerds weg.

Er nestelen naar verhouding veel grutto’s in de Boterhuispolder en dat is bijzonder. De grutto is namelijk een gevoelige vogel. Hij houdt niet van straatverlichting en blijft weg als de leefomstandigheden hem niet bevallen; ook de aanwezigheid van veel mensen vindt hij bedreigend.

De grutto heeft het, net als veel andere weidevogels, heel moeilijk en de aantallen broedparen lopen al jaren sterk terug. Juist daarom is het zo belangrijk dat de vogels in de Boterhuispolder de rust krijgen om hun kuikens groot te brengen.


Tijdens het broedseizoen blijft de Nieuweweg aan de zuidkant van de polder wel open. Ook het fiets- en wandelpad in het noordelijke (Teylingse) deel van de polder blijft toegankelijk.

Op 15 juni gaan de voet- en fietspaden in het Leiderdorpse deel van de polder weer open.

Meer berichten