Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Het Dierenambulance-team dat in de hele regio actief is. | Foto: J.P. Kranenburg</p>

Het Dierenambulance-team dat in de hele regio actief is. | Foto: J.P. Kranenburg

(Foto: J.P. Kranenburg)
Maatschappelijk

Minder ritten maar meer dieren opgehaald door dierenambulance

De Dierenambulance regio Leiden heeft over 2020 met minder ritten net wat meer dieren opgehaald dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. Het aantal ritten nam af van 4.788 naar 4.466, het totaal aantal vervoerde dieren steeg van 4406 naar 4466. In Leiderdorp werden 87 huisdieren opgehaald en 395 wilde dieren.

Voorzitter Jaap van Meijgaarden had vooraf ingeschat dat de dierenambulance nog veel minder vaak zou hoeven uitrukken. “Vanwege de pandemie is er aanzienlijk minder verkeer en konden wij minder verkeersslachtoffers verwachten. Voor huisdieren was dat inderdaad het geval. Het aantal opgehaalde huisdieren nam af van 1.628 in 2019 naar 1.282 in 2020, een afname van ruim 21 procent. Bij wilde dieren daarentegen nam het aantal opgehaalde dieren toe met bijna 15 procent van 2.778 naar 3.184. Een echte verklaring voor dit laatste hebben wij niet.”

“Naast wat we met de ambulance zelf ophalen, komen tal van mensen vogels, of andere dieren, die hulp nodig hebben, naar ons toebrengen. Ons asiel heeft daardoor vorig jaar in totaal 2.962 vogels en 481 andere dieren opgenomen. Na eerste verzorging en beoordeling van de ernst van de situatie, worden alle dieren van de laatste categorie weer uitgezet, of als dat niet mogelijk is, door ons naar specifieke opvang gebracht zoals de egelopvang in Zoetermeer en de Wildopvang in Delft. Vogels waarvoor onze huidige opvang te beperkt is brengen wij voor verder herstel naar De Wulp in Den Haag.”


Financiering een probleem

“De financiering van onze activiteiten is nog steeds een probleem”, gaat de voorzitter verder. “De kosten van het ophalen van gewonde huisdieren kunnen we verhalen op de eigenaren en als die niet gevonden worden op de gemeenten. Maar wilde dieren hebben geen eigenaar en helaas voelen de gemeenten, Leiden uitgezonderd, noch de provincie, zich verantwoordelijk voor de financiering van transport en opvang van wilde dieren. Waar andere regio’s, zoals die van Haarlem en Amsterdam, daarvoor wel de beurs trekken, is dat in onze regio helaas niet het geval. Onze voorlopige begroting voor 2021 sluit daardoor met een tekort van bijna 60.000 euro. Dit ondanks de vele giften en de bijdragen die we van onze donateurs ontvangen.”

“Verzoeken om bekostiging van transport van wilde dieren en de opvang van vogels in ons asiel, zijn door de overige gemeenten en de provincie tot nu toe afgewezen. Wij hopen dat de gemeenteraden die in 2022 gekozen worden, wel bereid zullen zijn ons financieel te steunen. Want dat is, zoals uit onze begroting blijkt, hard nodig.”

Wie de dierenambulance wil steunen, kan dat doen via de website www.dierenambulanceleiden.nl.

Meer berichten