Logo leiderdorpsweekblad.nl
Voorbeeld van een natuurvriendelijke oever. | Foto: PR
Voorbeeld van een natuurvriendelijke oever. | Foto: PR (Foto: PR)
Natuur

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Om de aanleg van deze oevers aan te moedigen heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een subsidieregeling. Iedereen die binnen het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei 2021 subsidie aanvragen.

Een natuurvriendelijke oever is een groeiplaats voor oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, kikkers, padden, vogels, insecten en kleine zoogdieren is zo’n oever een belangrijke plek. De aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en is positief voor de biodiversiteit. Rijnland wil daarom zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers realiseren.


Geleidelijke overgang

In watergangen met rechte of beschoeide oevers kan geen gevarieerde begroeiing ontstaan. Een natuurvriendelijke oever heeft daarom een geleidelijke overgang van water naar land. Rijnland zoekt naar grondeigenaren die bereid zijn een bestaande rechte oever landinwaarts af te graven als een flauw talud, zodat die geleidelijke overgang van water naar land ontstaat.


Voorwaarden subsidie

De regeling geldt voor iedereen die in het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Rijnland geeft subsidie voor het afgraven van de oever, de beplanting van de oever en waar nodig voor een afrastering en een onderwaterbeschoeiing. De subsidie is maximaal 75 euro voor elke oeverlengte van 1 meter. De bijdrage per aanvrager of project is maximaal €50.000 per jaar. Er zijn ook situaties waar geen subsidie wordt gegeven, bijvoorbeeld als er slechts een kleine kans is op een goede ontwikkeling van een natuurvriendelijke oever.


Aanvragen subsidie

Wie in aanmerking wil komen voor deze subsidie moet voor 1 mei 2021 een aanvraag indienen. Hoogheemraad Waldo von Faber: “Rijnland zet zich in om het water weer natuurlijk te maken. Samen met u willen wij daarvoor aan de slag. Deze subsidieregeling is een stimulans om een prachtige natuurvriendelijke oever aan te leggen. Laten we hiervan vooral gebruik maken.”

Op de www.rijnland.net/natuurvriendelijke-oever-subsidie staat precies uitgelegd waarvoor het hoogheemraadschap wel en geen subsidie geeft en is het aanvraagformulier te vinden. Ook wordt uitgelegd hoe grondeigenaren een natuurvriendelijke oever kunnen maken en onderhouden.

Meer berichten