Logo leiderdorpsweekblad.nl
Grijp niet naar chemische middelen in de strijd tegen onkruid tussen straat- en stoeptegels, zo bepleit Water Natuurlijk
Grijp niet naar chemische middelen in de strijd tegen onkruid tussen straat- en stoeptegels, zo bepleit Water Natuurlijk (Foto: Corrie van der Laan)
Milieu en duurzaamheid

Oproep Water Natuurlijk Rijnland aan gemeenten: Hou vast aan niet-chemische onkruidbestrijding

Blijf onkruid in de openbare ruimte bestrijden met niet-chemische middelen. Grijp niet terug naar RoundUp nu de rechter een streep heeft gezet door het verbod om deze giftige onkruidverdelger te gebruiken op stoepen en straten. Die oproep doet het bestuur van Water Natuurlijk Rijnland, de waterschapspartij die zich inzet in voor natuur, landschap en recreatie, aan alle gemeenteraden in de regio.

In 2017 werd glyfosaat, het werkzame bestandmiddel van RoundUp, verboden voor gebruik op verharde oppervlakten. Reden daarvoor was dat glyfosaat het immuunsysteem en het DNA van vissen en amfibieën kan aantasten en negatieve gevolgen heeft voor waterplanten en waterinsecten. Een gevaar is ook dat glyfosaat in het drinkwater terecht kan komen; volgens een rapport van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is de onkruidverdelger ‘mogelijk kankerverwekkend’. Gemeenten die RoundUp gebruikten om de openbare ruimte vrij van onkruid te houden, zijn daarop overgestapt op niet-chemische middelen.

Maar fabrikanten van bestrijdingsmiddelen hebben het verbod op het gebruik van glyfosaat op verharde oppervlakten aangevochten. In november 2020 oordeelde de rechter dat de wettelijke basis voor het verbod te mager is.

“Deze juridische haarkloverij neemt niet weg dat glyfosaat (RoundUp) onverminderd zeer schadelijk is voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de drinkwaterwinning”, aldus Water Natuurlijk Rijnland. Het bestuur wijst er bovendien op dat uiterlijk in 2022 op Europees niveau een nieuwe beoordeling van glyfosaat plaats zal vinden, “met zeer grote kans op verdere beperkingen in het gebruik of zelfs een verbod”.

Water Natuurlijk Rijnland vraagt de gemeenten zich uit te spreken voor een voorzetting van de huidige, niet-chemische wijze van onkruidbestrijding.

Meer berichten