Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Feiko Abma in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorggebouw aan het Jan de Hartogplein 4.&nbsp;</p>

Feiko Abma in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorggebouw aan het Jan de Hartogplein 4. 

(Foto: J.P.Kranenburg)

‘Verzorgd wonen Leiderdorp’ vult gat tussen thuis en verzorgingshuis

Het WoonZorg Initiatief Leiderdorp aan het Jan de Hartogplein, waar aan maximaal negen cliënten herstelzorg werd gegeven, heeft na drie jaar de deuren moeten sluiten. “Het Nederlandse zorgstelsel is niet gemaakt voor dit soort kleinschalige zorginitiatieven”, constateert eigenaar Feiko Abma. Maar hij is geen man om bij de pakken neer te gaan zitten. In januari start hij in hetzelfde gebouw ‘Verzorgd wonen Leiderdorp’, een project dat plek biedt aan negen ouderen voor wie zelfstandig wonen te zwaar wordt maar die nog niet toe zijn aan de overstap naar een verzorgingshuis.

Door: Corrie van der Laan

Drie jaar lang had Leiderdorp een bijzondere voorziening binnen de gemeentegrenzen: bij het WoonZorg Initaitief Leiderdorp (WZIL) konden mensen terecht die zover opgeknapt zijn dat ze het ziekenhuis mogen verlaten maar die thuis niet genoeg ondersteuning hebben. Hier herstelden ze gedurende een periode van meestal tussen de zes en acht weken, totdat ze weer in staat waren de draad thuis weer op te pakken. Ondanks de hoge bezettingsgraad van de negen appartementen en de vele tevreden cliënten en doorverwijzers heeft WZIL het niet gered. Een verzekeringstechnische kwestie, legt Abma uit. “Vorig jaar hoorden we van de zorgverzekeraar dat de zorg die wij leveren in een andere tariefgroep terecht kwam, waardoor de vergoeding per cliënt flink omlaag ging. We wilden het financiële plaatje rond krijgen door de organisatie uit te breiden met wijkzorg en stonden in de startblokken om daar in maart dit jaar mee te beginnen. Maar toen kwam corona en werd het een kansloos verhaal.”

Roer een stukje om

Hij had geen andere keus dan te stoppen met het WZIL. Maar hij stopt niet met kleinschalige zorgverlening. Hij gooit alleen het roer een stukje om en gaat zich richten op een andere doelgroep. In plaats van herstellende zieken worden dat ouderen die zo zelfstandig mogelijk willen blijven wonen maar wel zorg en ondersteuning nodig hebben. En in plaats een logeerplek voor tijdelijke gasten wordt het gebouw aan het Jan de Hartogplein straks de permanente woonplaats van de cliënten. “Wij springen in feite in het gat tussen thuis en verpleeghuis. Want dat gat is veel te groot, hebben we de afgelopen jaren gemerkt.”

Het plan is niet nieuw; toen Abma het Jan de Hartogplein 4A t/m J in 2016 huurde van zorgorganisatie Gemiva, speelde hij ook al met dit idee. Maar de vraag naar herstelzorg was toen groter.

Veel hoeft er niet te gebeuren aan het gebouw om het geschikt te maken voor de nieuwe functie Er zijn negen appartementen van een kleine 50 vierkante meter met een woon- en slaapgedeelte, een badkamer en een keukenblokje. Ze liggen rond een grote gemeenschappelijke recreatieruimte, waar ook de maaltijden geserveerd worden. “Dat is belangrijk voor de structurering van de dag. Bovendien zie je vaak dat mensen opknappen van samen eten”, vertelt Abma. Aan de recreatieruimte grenst een grote gemeenschappelijke tuin. De cliënten huren de appartementen. De hele dag en avond is verzorgend personeel aanwezig, ‘s nachts is een alarmeringssysteem actief. “Door de kleinschaligheid kunnen we zorg op maat bieden en is deze woonvorm veel persoonlijker dan in een verpleeghuis. Dat spreekt veel mensen aan”, weet Abma.

Op de website samenzorgverlening.nl is alle informatie over mogelijkheden en huur- en serviceprijzen te vinden. Mailen (info@samenzorgverlening.nl) of bellen (06 1504 7162) kan ook.

Meer berichten