Logo leiderdorpsweekblad.nl
Wethouder Willem Joosten heeft er alle vertrouwen in dat het bedrijventerrein achter hem over een aantal jaar is getransformeerd in een aantrekkelijk woon-werkgebied. | foto: J.P. Kranenburg
Wethouder Willem Joosten heeft er alle vertrouwen in dat het bedrijventerrein achter hem over een aantal jaar is getransformeerd in een aantrekkelijk woon-werkgebied. | foto: J.P. Kranenburg (Foto: J.P.Kranenburg)
Projecten

Wethouder Joosten wil doorpakken met ambitieus plan voor transformatie bedrijventerrein De Baanderij

Het plan is ambitieus maar wethouder Willem Joosten (VVD, Ruimtelijke Ontwikkeling) is overtuigd van de haalbaarheid. Over een jaar of vijftien moet het Leiderdorpse bedrijventerrein De Baanderij omgevormd zijn tot een aantrekkelijk woon-werkgebied met 1.200 tot 2.000 woningen en veel groen. Waar de gemeente naar toe wil, staat in grote lijnen beschreven in de Gebiedsvisie Baanderij die vorige week door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarbij stelde de raad meteen 550.000 euro beschikbaar voor de verdere uitwerking van de plannen.

Door: Corrie van der Laan

De Baanderij functioneert heel behoorlijk als bedrijventerrein maar de uitstraling kan wel een flinke opkikker gebruiken. Tel daarbij op dat de regio schreeuwt om woningen en de wens van de gemeente om het gebied te transformeren is begrijpelijk.

Punt is wel dat de gemeente geen enkel grondbezit heeft op de Baanderij en voor de uitvoering van de plannen afhankelijk is van de medewerking van de eigenaren en gebruikers van het gebied. Wethouder Joosten ziet daar geen onoverkomelijke problemen. “We hebben vooraf veel gesproken met ondernemers, grondeigenaren, pandeigenaren en ook met woningcorporatie Rijnhart Wonen (die er enkele appartementenblokken heeft, red) en in principe zien ze de transformatie tot woon-werkgebied wel zitten.” Natuurlijk zal er nog een hoop overleg nodig zijn over de voorwaarden waaronder ze hun medewerking geven en de eisen waaraan de vernieuwde Baanderij moet voldoen, erkent hij. “Op een aantal punten zullen de belangen ongetwijfeld uiteen lopen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we eruit komen.”


Stedenbouwkundige bouwstenen

Het oostelijk deel van het 35 hectaren grote bedrijventerrein is versnipperd over een groot aantal eigenaren. In het westelijk en noordelijk deel, bij elkaar ongeveer een derde van het totale oppervlakte is de situatie overzichtelijker, daar zijn slechts twee grondbezitters. Reden voor de gemeente om zich met de planontwikkeling in eerste instantie te richten op die stukken - grofweg tussen de Zijldijk en de Draadbaan en tussen de Rietschans en de Oude Spoorbaan.

“We gaan nu stedenbouwkundige bouwstenen maken waarbij ook meteen een plan komt voor de verkeersinfrastructuur”, geeft Joosten het vervolgproces aan. Daarbij blijven ondernemers, bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden betrokken. Hij verwacht dat de eerste uitwerkingen halverwege volgend jaar zover zijn dat de gemeenteraad zich erover kan buigen.

Voor alle duidelijkheid: de gemeente gaat de plannen voor De Baanderij niet zelf uitvoeren. Doel van de nu vastgestelde gebiedsvisie is inzicht te geven in waar straks woningen kunnen komen en wat de mogelijkheden zijn voor ontsluiting van het gebied. Ondernemers, bewoners en omwonenden krijgen hiermee een beeld van mogelijke ontwikkelingen en veranderingen waar ze in de toekomst rekening moeten houden. En voor ontwikkelaars en investeerders laat het zien wat hier wel en niet kan.


Flow

Joosten heeft al de nodige signalen gekregen dat er interesse is om aan de slag te gaan op de Baanderij. “Grondeigenaren hebben zelf plannen en er melden zich ook andere partijen met ideeën. Er is een soort beweging, een flow op gang gekomen. Natuurlijk, er zitten heel wat haken en ogen aan een omvangrijk project als dit. Maar het is belangrijk nu de vaart erin te houden, deze trein moet blijven rijden.”

Als alles gaat zoals hij hoopt, kan over twee tot drie jaar gestart worden met de eerste sloop- en bouwactiviteiten en kan de eerste nieuwbouw over vier tot vijf jaar opgeleverd worden. Voordat de hele transformatie een feit is, zitten we waarschijnlijk ruim in de jaren dertig van deze eeuw. “Het kan nog wel vijftien jaar duren voor de laatste steen gelegd is.”

Meer berichten