Wethouder Daan Binnendijk en raadslid Huibrecht Bos verrasten Annemiek de Groot met een bloemetje en bedankkaart.
Wethouder Daan Binnendijk en raadslid Huibrecht Bos verrasten Annemiek de Groot met een bloemetje en bedankkaart. Foto: PR

Bloemenhulde van CDA Leiderdorp voor tien vrijwilligers

Algemeen vrijwilligers

CDA Leiderdorp heeft zaterdag 14 november tien bijzondere vrijwilligers verrast met een bezoek en een boeket bloemen.

De bloemenhulde is een jaarlijks terugkerende activiteit waarmee de fractie extra aandacht wil schenken aan het vrijwilligerswerk dat door velen in Leiderdorp met enthousiasme en belangeloos wordt gedaan. Voor de Leiderdorpse samenleving zijn deze vrijwilligers onmisbaar.

In deze periode met de coronapandemie vraagt het vrijwilligerswerk extra vindingrijkheid, zorgvuldigheid en organisatietalent. Want veel ontmoetingsmogelijkheden zijn beperkt of kunnen niet vanwege de RIVM-richtlijnen.

Het CDA bracht de volgende personen een bloemetje:

Mandy Pieterson is secretaris van het bestuur van voetbalvereniging RCL. Daarvoor was ze lid van de jeugdcommissie en het jeugdbestuur. Net als andere clubbestuurders heeft ze veel werk gehad aan de gevolgen van corona. Steeds moesten er aanpassingen worden gemaakt en geregeld, opdat maatregelen goed werden uitgevoerd. Door de RIVM-regels ligt de competitie van de voetbalteams stil. Inmiddels mogen de voetbalteams binnen RCL tot 18 jaar wel spelen en is besloten een coronacompetitie te organiseren. Het wedstrijdelement tussen de teams blijft zo behouden. Mandy heeft hier hard aan meegewerkt.

Maurice Pieterson is de man van Mandy en is ook actief binnen RCL. Hij is een van de vrijwilligers/trainers van het G-team en één van de belangrijke krachten die deze tak van sport binnen RCL in 2016 heeft opgezet. G-voetbal geeft aan jongeren met een beperking een sportieve plek. Hij is ook scheidsrechter en één van de twee vertrouwenspersonen binnen de club. Hij is ‘speaker’ en houdt op het veld met enthousiasme de mensen op de hoogte van de stand van zaken.

Ans Hogenboom heeft in 2018 de Straatjutters Leiderdorp opgericht. Na deelname aan de World Clean Up Day vond ze dat dit mooie initiatief niet beperkt mocht blijven tot één keer per jaar. Via Facebook heeft ze mensen enthousiast gemaakt om bijvoorbeeld om de week met elkaar zwerfafval in de woonomgeving op te ruimen. Zij doet dit in goed overleg met de gemeente, zodat dit veilig gebeur. Ze is een mooi voorbeeld voor anderen, van jong tot oud.

Lees verder op pagina 3

Ton Renniers is een actieve vrijwilliger binnen de Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude. Hij spot in de Boterhuispolder de weidevogels, zoekt naar territoria tijdens het broedseizoen en inventariseert de broedparen. Hij is lid van het gemeentelijk Groenoverleg en heeft een actieve rol gespeeld bij onder meer het realiseren van nestgelegenheden voor zwaluwen in de nieuwe, 73 meter hoge woontoren aan het Engelendaal. Ook in het bouwplan Heelblaadjespad is op zijn initiatief nestgelegenheid voor zwaluwen en vleermuizen opgenomen.

Jeannette van der Neut zet zich bijzonder in voor ouderen die dat nodig hebben. Ze doet boodschappen voor een aantal ouderen en komt op voor hun belangen. Ze is vrijwilliger bij de Opstapbus en organiseert uitstapjes voor ouderen die dat niet meer zelfstandig kunnen of durven. Hierbij worden contacten en meedoen aan maatschappelijke activiteiten bevorderd. Ze hoopt dat meer mensen haar voorbeeld gaan volgen.

Marijke de Gijzel is al meer dan tien jaar vrijwilliger bij de schooltuinen in De Bloemerd. Ze verzorgt op het complex de algemene tuinen en op woensdagmiddag ontvangt ze de leerlingen tijdens de algemene opening. Op dinsdagmiddag is ze vrijwilliger in De Ommedijk en gaat ze wandelen met bewoners in een rolstoel. Verder maakt ze regelmatig de leefomgeving rond haar woning afvalvrij. Ook is ze mantelzorger voor een familielid.

Annemiek de Groot is dirigent van een aantal koren in Leiderdorp. Ze doet dit al heel veel jaren. In 2014 startte ze met Young@Heart, ‘De Tieners van Toen’. Intussen is dit koor gegroeid tot bijna negentig zangers en zangeressen. In ‘normale’ tijden zien zij elkaar op dinsdagmiddag in het Zijlkwartier op de repetitie. Het is een optimistisch gezelschap, waar mensen graag bijhoren. In de Winkelhof werkt ze mee aan de organisatie van De Langste Tafel: een ontmoetingsplaats voor veel ouderen in Leiderdorp. Voor 2020 is deze activiteit uitgesteld, maar niet afgesteld! De intocht van Sinterklaas, waar ze ook aan meewerkt, kan dit jaar wel ­­­- in aangepaste vorm - doorgaan. Ook is ze recent lid geworden van de Korenwerkgroep van koren in Leiden en de regio waar ze de communicatie verzorgt.

Heleen Brouwer is meer dan twintig jaar vrijwilliger bij de RK-parochie in Leiderdorp. Zij was lector in De Menswording en heeft dat na de sluiting van deze kerk voortgezet in De Goede Herderkerk. Zij is ook heel actief in de hechte groep van parochianen die op woensdagochtend bijeenkomen in de viering en daarna koffie drinken in De Herdershof. Toen corona toesloeg moest dit worden gestopt, maar is op haar initiatief een bijzonder mailcontact ontstaan. Regelmatig maakt men elkaar blij met mooie teksten, gedichten, gebeden en foto’s. Op deze bijzondere manier blijft de hechte woensdaggroep bij de parochie betrokken zonder fysiek aanwezig te zijn. Deze activiteit is ook bij de bisschop in Rotterdam niet onopgemerkt gebleven. Op zaterdag 14 november heeft bisschop J. van den Hende aan Heleen de Diaconieprijs uitgereikt in de vorm van het Elisabeth Certificaat! Dit gebeurde tijdens een livestream verbinding waarin de bisschop haar toesprak. Met het boeket bloemen worden de felicitaties extra ondersteund.

Rob de Nie is vrijwilliger voor de Scheppingskerk. Hij vervult al enige tijd de functie van penningmeester van het College van Kerkrentmeesters en de functie van voorzitter van de Kerkenraad. Formeel is het tijdelijk, maar het zal nog wel dit kerkelijk jaar kunnen voortduren. Hij is bijna dagelijks in de kerk te vinden, ook om met velen een praatje te maken en aandacht te schenken.

Wim Uittenbogaard is al vele jaren secretaris van de pastorale raad in de wijk Zijloord. In de wijk Zijloord zijn een aantal vacatures, maar dit geeft niet direct problemen, omdat Wim de ‘gaten’ altijd dichtloopt. De pastorale zorg blijft daardoor doorgaan en verloopt goed. Aan het einde van dit jaar heeft hij aangegeven ermee te zullen stoppen, zodat hij meer tijd en zorg aan zijn vrouw kan besteden. Vanuit de Scheppingskerk zal men ervoor zorgdragen dat de pastorale taken opnieuw goed worden ingevuld. Zo heeft hij een mooi afscheid.

Fractiemedewerker Joop van Huut met Marijke van Gijzel
Raadslid Medea Hempen met Heleen Brouwer
Burgerraadslid Jan Huisman met Mandy en Maurice Pieterson.
Raadslid Medea Hempen met Ans Hogenboom.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant