Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto:
Maatschappelijk

Nieuw netwerk maakt Leiderdorp dementievriendelijker

Een nieuw netwerk van enthousiaste Leiderdorpers gaat aandacht geven aan de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Doel is om Leiderdorp dementievriendelijker te maken door juist ook in te gaan op kansen en mogelijkheden. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp is op zoek naar leden die de kennis over dementie in Leiderdorp vergroten en ontmoetingen gaan organiseren tussen mensen met en zonder dementie.

In een dementievriendelijk Leiderdorp werken inwoners, clubs- en verenigingen, winkeliers, zorgverleners en andere lokale partijen samen aan initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Zo wil het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp taboes doorbreken en bereiken dat Leiderdorpers veilig thuis kunnen blijven wonen.

Leiderdorp vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt toe. Dementie wordt helaas vaak geassocieerd met een negatief beeld. In een dementievriendelijke samenleving is juist de mens met mogelijkheden de centrale figuur. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp heeft zes centrale thema’s gefilterd uit voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten: beeldvorming, hulpmiddelen, mantelzorg, kennis en informatie, meedoen en sociaal netwerk. Ook verzamelt het netwerk ideeën die ondersteunend zijn bij het zelfstandig wonen en functioneren in een dementievriendelijk Leiderdorp.

Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp, gefaciliteerd door Incluzio Leiderdorp, wil samenwerken met anderen om te komen tot een breed platform rondom dementie in Leiderdorp. En heeft daarbij de hulp van Leiderdorpers nodig.


Doet u mee?

Voor een dementievriendelijk Leiderdorp is samenwerking belangrijk. U als inwoner, als mantelzorger, maar ook u die betrokken is bij de sportclub of vereniging, u als winkelier en natuurlijk de zorgaanbieders, u bent allemaal belangrijk in deze samenwerking. Doet u mee en helpt u mee aan een Leiderdorp waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de maatschappij? Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp komt graag met u in contact.

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met Marijke Kleijn van Incluzio Leiderdorp, mkleijn@incluzio.nl of 071-5413536.

Meer berichten