Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>De Voorhoflaan wordt niet &#39;geknipt&#39; maar krijgt wel een zodanige inrichting dat de snelheid uit het verkeer wordt gehaald. De fietspaden worden opgewaardeerd tot doorfietspaden.&nbsp;</p>

De Voorhoflaan wordt niet 'geknipt' maar krijgt wel een zodanige inrichting dat de snelheid uit het verkeer wordt gehaald. De fietspaden worden opgewaardeerd tot doorfietspaden. 

(Foto: J.P.Kranenburg)

Doorfietsroute Heelblaadjespad geschrapt, geen knip in Van Poelgeestlaan

Omwonenden van het Heelblaadjespad in Leiderdorp krijgen hun zin. Het plan om het pad onderdeel te maken van een snelle fietsroute door de wijk Voorhof, zoals stond in de concept deelnota Langzaam Verkeer van de gemeente, is geschrapt. Ook veel bewoners van de Vogelwijk zullen blij zijn. Er komt geen knip in de Van Poelgeestlaan, een maatregel die werd voorgesteld in de deelnota Circulatie maar op grote weerstand stuitte.

Door: Corrie van der Laan

Dinsdagavond 22 september kreeg de Leiderdorpse politiek een toelichting op de aanpassingen aan de deelnota’s verkeer, waarin de nieuwe verkeersplannen van de gemeente zijn vastgelegd. Uit vele inspraakreacties bleek afgelopen zomer al dat er geen enkel draagvlak is om een snelle fietsroute over het Heelblaadjespad te laten lopen. Dat werd nog eens bevestigd tijdens een locatiebezoek van verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) op 26 augustus, waar tientallen omwonenden op af kwamen. 

Het oorspronkelijke idee was om het huidige voetpad waar fietsen wordt gedoogd te vervangen door voetpad met daarnaast een zogeheten doorfietspad, bedoeld voor fietsers die stevig door willen trappen. Maar aanvullend onderzoek liet zien dat daar teveel groen voor zou moeten wijken en het bovendien erg kostbaar zou worden. Als alternatief wordt nu een doorfietsroute gepland langs de Voorhoflaan en de Gallaslaan en wordt het bestaande fietspad dat de Waterleliekreek verbindt met de Klimopzoom opgewaardeerd.


Sluipverkeer weren

Joosten heeft zes weken geleden ook een locatiebezoek gebracht aan de Van Poelgeestlaan. Pijnpunt daar was het voorstel om te hoogte van de kruising Van Poelgeestlaan-Vronkenlaan-Heemraadlaan een knip in de weg te maken in de vorm van een bussluis. Zo kan de bus wel doorrijden, maar wordt sluipverkeer de pas afgesneden, was de achterliggende gedachte. Maar volgens de bewoners die de verkeerswethouder daar op 19 augustus sprak, zou een knip het probleem alleen maar verplaatsen naar andere straten in de Vogelwijk en de wijk Ouderzorg.

Ook deze situatie is door de afdeling verkeer en vervoer van de gemeente nog eens goed onder de loep genomen. De ambtenaren kwamen tot de conclusie dat de verkeersmaatregelen die in de pen zitten om het verkeer op bedrijventerrein De Baanderij te stroomlijnen, ook het sluipverkeer in de Vogelwijk en wijk Ouderzorg zullen verminderen. De knip in de Van Poelgeestlaan is dan niet meer nodig.

Voorhoflaan

Wat wel blijft, is het plan voor een knip in de Heinsiuslaan, tussen de twee entrees van de parkeergarage van Winkelhof. Een aantal bewoners van de wijk Voorhof had die knip liever gezet in de Voorhoflaan. Daar is nu teveel sluipverkeer en wordt te hard gereden, vinden ze. Maar daar gaat de gemeente niet in mee. Teveel omwonenden van de Voorhoflaan zouden dan onhandig moeten omrijden als ze bijvoorbeeld naar Winkelhof willen, legde senior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer Denijs van Roijen dinsdagavond uit. Bovendien zorgt een geknipte Heinsiuslaan ook al voor een duidelijke afname van het aantal verkeersbewegingen door de Voorhoflaan.

Wel wordt de Voorhoflaan snelheidsremmend ingericht, onder meer door versmalling van de rijbaan en asverleggingen. Ook komt er stil asfalt.

Wandelboulevard

Een opvallende wijziging in de aangepaste deelnota’s is het plan om op de Laan van Berendrecht het fiets- en voetgangersverkeer officieel van elkaar te scheiden. Dat gebeurt door het deel van laan grenzend aan het water in te richten als wandelboulevard en het andere deel als fietspad.

Planning

In oktober moet de politiek zich uitspreken over de deelnota’s verkeer. De eerste maatregelen kunnen dan in de periode 2021-2022 worden uitgevoerd. Vooraan op de rol staan onder meer de herinrichting van de Voorhoflaan, het aanpassen van het kruispunt Tollenaersingel-Van der Valk Bouwmanweg, het scheiden van het fiets- en voetgangersverkeer op de Laan van Berendrecht en verkorten van de wachttijd voor fietsers die vanaf de Acacialaan de Persant Snoepweg willen oversteken.


Meer berichten