Meer woningzoekenden, maar minder sociale huurwoningen
Logo leiderdorpsweekblad.nl
| Foto: pr./pixabay.com
| Foto: pr./pixabay.com (Foto: pixabay.com)
woningbouw en huisvesting

Meer woningzoekenden, maar minder sociale huurwoningen

De jaarlijkse rapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland laat zien dat de druk op de markt van sociale huurwoningen verder toeneemt. Het aantal woningzoekenden steeg van 101.800 naar 108.600. Hiervan heeft 24 procent gereageerd op een woning. 

De gemiddelde inschrijfduur bij verhuringen neemt licht toe van 70 maanden in 2018 naar 72 maanden in 2019. De gemiddelde actieve zoekduur neemt toe van 18 naar 22 maanden. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen neemt af van 3.359 in 2018 naar 2.966 in 2019. Het mutatiepercentage neemt daardoor verder af van 5,5 procent naar 5,0 procent.

Inschrijftijd doorslaggevend

Van de verhuurde woningen ging 71 procent naar woningzoekenden die op basis van hun inschrijftijd vooraan in de rij stonden. 5 Procent is verhuurd met bijzondere nieuwbouwregels, als zorgwoning, of via woningruil. 24 Procent van de vrijgekomen woningen is verhuurd aan stadsvernieuwingsurgenten, aan overige urgenten, aan bijzondere doelgroepen die woonbegeleiding nodig hebben of aan statushouders.

Koopwoningen niet te betalen

Het aantal verhuringen nam verder af van 3.359 in 2018 naar 2.966 afgelopen jaar. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal huizen. Voor veel huurders is de stap naar een koopwoningen of een duurdere huurwoning te groot. Tegelijkertijd zien we een grote toestroom van jongeren met een laag en nog onzeker inkomen. Voor deze groep is een koopwoning onbereikbaar en legt een particuliere huurwoning een te groot beslag op het inkomen. 

Meer woningen nodig

De woningcorporaties hebben zich nog meer gericht op de woningzoekenden met de laagste inkomens. In 2019 was 83 procent bereikbaar voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag. Om meer mensen aan een betaalbare woning te kunnen helpen moeten er woningen bij komen. Een deel van die woningen moet er aan bijdragen dat er meer beweging komt in de bestaande sociale huurwoningen. Een ander deel moet de grote toestroom van jongeren die weinig alternatieven heeft op weg helpen. 

Betaalbaarheid blijft voorop staan 

Hans Al, voorzitter van het bestuur van Holland Rijnland Wonen: “We hebben afgesproken ten minste 70 procent van de beschikbare woningen bereikbaar te maken voor woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. We realiseerden in 2018 81 procent en in 2019 zelfs 83 procent. Dit sluit aan bij de vraag van de woningzoekenden.”

Nieuwbouw nodig

De woningcorporaties in Holland Rijnland zetten in op verduurzaming en uitbreiding van hun woningvoorraad. Ook zorgen zij er voor dat er voldoende woningen voor de laagste inkomens beschikbaar zijn. Voor senioren aantrekkelijke nieuwbouwwoningen kunnen gericht grote woningen beschikbaar maken voor verhuur. Compacte woningen zijn weer geschikt voor de grote groep jonge een- en tweepersoonshuishoudens die zich de afgelopen jaren heeft aangemeld bij Holland Rijnland Wonen.

Woningen met een tijdelijk karakter, door ze tijdelijk te verhuren of omdat de locatie maar korte tijd beschikbaar is, kunnen de huishoudens die met spoed een woning nodig hebben voor even helpen. Daarmee kunnen ze voorkomen dat mensen dak- of thuisloos worden.

Tempo

Hans Al: “We zien dat er op de lange termijn voldoende locaties zijn om bij te bouwen. Op de korte termijn is dat helaas niet overal het geval. We willen graag alles op alles zetten om meer tempo te maken. Dat doen we in de wetenschap dat in het weekend van 21 juni de teller van de verhuurdersheffing door de tien miljard euro is gegaan.“

Meer berichten