Logo leiderdorpsweekblad.nl
De witte villa aan de Van der Valk Boumanweg 236, die wordt omgebouwd tot zorgvilla met een appartementenblokje in de tuin.
De witte villa aan de Van der Valk Boumanweg 236, die wordt omgebouwd tot zorgvilla met een appartementenblokje in de tuin. (Foto: J.P.Kranenburg)
bouwproject

Zorgvilla of gewoon kleine appartementen?

Het plan op zich is mooi, vindt de Leiderdorpse politiek. Projectontwikkelaar AGT Vastgoed BV wil de 19e-eeuwse witte villa op de hoek van de Van der Valk Boumanweg en de Splinterlaan opknappen en splitsen in twee appartementen. In de grote tuin komt bovendien een woonblokje met nog eens acht zelfstandige appartementen, een souterrain en gemeenschappelijke ruimten. Het geheel heeft de naam Zorgvilla Rhijnstaete gekregen. Alle wooneenheden zijn levensloopbestendig en bij uitstek geschikt voor senioren, ook wanneer die meer zorg nodig hebben. Maar hoe zeker is het dat de doelgroep hier ook echt komt te wonen, vroegen CDA-fractievoorzitter Mirjam van der Stelt en GroenLinks burgerraadslid Ibrahima Bah maandagavond aan verantwoordelijk wethouder Willem Joosten (VVD).

Door: Corrie van der Laan

De raadsfracties bogen zich maandag tijdens het Politiek Forum over de omgevingsvergunning die het college van plan is te verlenen aan het (ver)bouwproject. “Eigenlijk worden het gewoon tien kleine appartementen”, zei Van der Stelt. Bah vond het verwarrend. “Zijn het nu seniorenwoningen, komen er studenten of zijn het gewone woningen?”, vroeg hij zich af.

Ook inspreker Arthur Noach, een buurman van de villa, vroeg zich af voor wie er nu eigenlijk gebouwd wordt. Tijdens een informatiebijeenkomst had hij begrepen dat het de bedoeling is de appartementen in eerste instantie te slijten aan senioren, maar dat er  geen enkele garantie is dat de volgende bewoners ook weer ouderen zijn. “Het kunnen dus al snel studentenwoningen worden”, is zijn conclusie.

Wethouder Joosten was er helder over: de gemeente kan niet afdwingen dat de appartementen alleen bewoond worden door senioren. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat bij het werven van kopers nadrukkelijk 60-plussers worden benaderd maar zeker bij doorverkoop ligt de markt in principe open. “Maar gezien de ligging, de prijs en de indeling met lift en de daar bijbehorende servicekosten is het onwaarschijnlijk dat anderen dan senioren daar gaan wonen”, schat de wethouder in. Daarmee nam het Forum genoegen mee. Wel kreeg het college het dringende verzoek mee haar uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat Leiderdorpse senioren een streepje voor krijgen als de appartementen in de verkoop komen.

Zorgen

Het oorspronkelijke plan voor de zorgvilla werd al begin 2018 gepresenteerd. Toen waren er veel protesten vanuit de buurt. Omwonenden maakten zich zorgen over het verdwijnen van groen, extra verkeer en parkeerdruk. Naar aanleiding daarvan is het plan op een flink aantal punten aangepast, vertelde Joosten. “Er worden uiteindelijk maar vier bomen gekapt en er komen veertien parkeerplaatsen op eigen terrein, twee meer dan volgens de parkeernorm noodzakelijk is.”

Niet alle zorgen zijn daarmee verdwenen, zo blijkt uit de drie zienswijzen die zijn ingediend op de concept-omgevingsvisie. Maar wat de politici betreft is het college voldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren en kan de volgende stap, het verlenen van de omgevingsvergunning, genomen worden. Overigens kan tegen die vergunning nog wel bezwaar worden aangetekend.

Meer berichten