Logo leiderdorpsweekblad.nl

Ook de molens in Leiderdorp kunnen profiteren van de subsidieregeling. | Foto: J.P. Kranenburg
Ook de molens in Leiderdorp kunnen profiteren van de subsidieregeling. | Foto: J.P. Kranenburg (Foto: J.P.Kranenburg)
Regio

Subsidieregeling molens verlengd

Goed nieuws voor de 225 molens in Zuid-Holland. De Subsidieregeling molens Zuid-Holland is verlengd tot 1 juli 2023. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hier op 23 juni toe besloten. Moleneigenaren kunnen de komende jaren weer subsidie aanvragen voor regulier en groot onderhoud van hun molens, evenals voor de draaipremies.

Gedeputeerde voor cultuur en erfgoed Willy de Zoete: "Molens zijn al eeuwenlang markante herkenningspunten in ons Hollandse landschap. Als industrieel erfgoed het bewaren waard als voorbeeld van duurzaam Hollands technisch vernuft."

Groot onderhoud

Voor groot onderhoud is in de komende vier jaar jaarlijks een half miljoen euro beschikbaar. In het afgelopen jaar zijn er subsidies voor groot onderhoud verstrekt aan in totaal zeven molens: twee molens in Kinderdijk, de Westveense Molen in Woerdense Verlaat, de Boterhuismolen in het Warmondse deel van de Boterhuispolder, de Broekmolen in Streefkerk, De Rooie Wip in Hazerswoude-Dorp en de Kagermolen in Kaag.

Wijzigingen

Nieuwe aanvragen voor een subsidie voor groot onderhoud aan de molen kunnen worden ingediend vanaf 1 augustus tot en met 30 september. De paragraaf ten behoeve van groot onderhoud heeft een tweetal wijzigingen ondergaan ten opzichte van de voorgaande jaren: Het gehanteerde subsidiepercentage is verhoogd tot 60 procent, en de uitvoeringstermijn van de gesubsidieerde werkzaamheden is verlengd naar twee jaar.

De eerste wijziging is bedoeld om eigenaren tegemoet te komen die meerdere malen te kennen hebben gegeven moeite te hebben om de cofinanciering rond te krijgen. De tweede wijziging geeft de bedrijven, die zich bezighouden met de uitvoering, meer ruimte om de werkzaamheden in te plannen en uit te voeren op de daarvoor meest geschikte tijdstippen.

Draaipremies

Ten aanzien van de subsidie voor regulier onderhoud en de draaipremies verandert er niets. Bijna alle Zuid-Hollandse moleneigenaren vragen subsidie aan voor regulier onderhoud aan hun molenbezit. De draaipremie werkt als een goede stimulans voor vrijwillige molenaars om hun molen zoveel mogelijk te laten draaien. Dit is essentieel voor de instandhouding van de molen. Bovendien verlevendigen de draaiende molens het landschap in Zuid-Holland op bijzondere wijze. Draaipremies kunnen worden aangevraagd tussen 1 januari en de laatste dag van februari.


Regulier onderhoud

De provincie blijft de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het rijk aanvullen met een subsidiepercentage van 38 procent, via een subsidie voor regulier onderhoud. Subsidieaanvragen voor een periode van zes jaar kunnen vanaf 1 september tot en met 30 november in het jaar voorafgaande aan deze periode bij de provincie worden ingediend.


Meer berichten