Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto:
Regio

Banenkrimp door corona blijft in Holland Rijnland beperkt

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot in Nederland. En hoewel de krimp ook Holland Rijnland treft, blijven de gevolgen in de regio naar verwachting beperkt door de aard en samenstelling van de werkgelegenheid. De sectoren met de grootste krimp, de uitzendbranche en de horeca, zijn minder sterk vertegenwoordigd in de regio. De sector zorg en welzijn, die in deze periode groeit, is in de regio juist stevig aanwezig.

Dit blijkt uit een analyse van UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in Holland Rijnland.

"Holland Rijnland behoort tot de regio’s met het kleinste percentage werknemers in zwaar getroffen sectoren. Dit komt door de regionale werkgelegenheidsstructuur, die zich kenmerkt door een sterk aanwezige collectieve sector. Met name zorg en onderwijs zijn goed vertegenwoordigd. De uitzendbranche en transportsector spelen hier een minder grote rol dan elders in het land", vertelt Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van UWV.

In Holland Rijnland werkt 28% van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van werkgelegenheid. Dit betreft in totaal 68.700 werknemers. Aan de andere kant werkt 45% van de werknemers in een sector die nog relatief weinig last heeft van het coronavirus (gemiddelde of geen/kleine krimp). En tot slot werkt 26% van de werknemers in Holland Rijnland in een sector waarin de werkgelegenheid als gevolg van de corona-uitbraak groeit.

Banenkrimp

In Holland Rijnland is de sector verhuur en zakelijke dienstverlening een van de vijf belangrijkste sectoren in de regio. Hier is een zeer grote banenkrimp te zien. Grofweg twee derde van deze sector wordt ingevuld door flexibele contracten en uitzendwerk. Dat geldt ook voor de horeca. Gelegen in de periferie van Schiphol ondervindt ook Holland Rijnland ook nadelige effecten van de vliegtuigen die veelal aan de grond zijn blijven staan. Een derde van de werknemers uit de regio werkt daar op basis van een flexibel contract.

Groeisectoren sterk vertegenwoordigd

Er zijn sectoren die nog steeds groeien. Het werk neemt toe in de zorg & welzijn, het openbaar bestuur en de post- en koeriersbranche (door de toegenomen online verkopen). Deze sectoren zijn in Holland Rijnland met 26% goed vertegenwoordigd. Dit heeft een dempende werking op het totale banenverlies.

Van touringcar naar taxichauffeur

Met de NOW-regeling helpt UWV werkgevers met een financiële tegemoetkoming. Deze wordt centraal uitgevoerd en afgehandeld. Regionaal werken UWV-adviseurs samen met arbeidsmarktpartners om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden en werkgevers te ondersteunen. Verduijn: "UWV kan ook in deze tijd heel goed verbinden. Samen met partners hebben we een enorm netwerk en kunnen we werkgevers met aantrekkend werk helpen aan werknemers die in deze tijd juist geen werk meer hebben."

Meer berichten