Leiderdorp hoopt op miljoenensubsidie van Binnenlandse Zaken voor gasvrij maken Oranjewijk
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De blauwe lijn omgeeft het oorsponkelijke projectgebied, de rode lijn het gebied waarvoor subsidie is aangevraagd via het programma 'Proeftuinen aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid.
De blauwe lijn omgeeft het oorsponkelijke projectgebied, de rode lijn het gebied waarvoor subsidie is aangevraagd via het programma 'Proeftuinen aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid. (Foto: PR)
Milieu en duurzaamheid

Leiderdorp hoopt op miljoenensubsidie van Binnenlandse Zaken voor gasvrij maken Oranjewijk

De gemeente Leiderdorp hoopt in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eind april is een aanvraag ingediend voor een bedrag van 4,7 miljoen euro, bedoeld voor de warmtetransitie in de Oranjewijk. 

In de subsidiepot zit ongeveer 100 miljoen euro, bedoeld om 25 'proeftuin'wijken door het hele land van het gas af te halen. Leiderdorp heeft concurrentie van zeventig andere gemeenten.

In 2018 is Leiderdorp gestart met een project waarin samen met bewoners wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om Oranjewijk en het Doeskwartier-West aardgasvrij te maken. Uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek kwam een collectief warmtenet naar voren als meest gunstige alternatief voor aardgas in dit deel van Leiderdorp. De subsidie is bedoeld om zo’n warmtenet over enkele jaren daadwerkelijk te kunnen aanleggen. Daarbij gaat het wel maar om de helft van het oorspronkelijke projectgebied. Lees er meer over in de elfde aflevering van de serie ‘Van het gas af’ op pagina’s 12 en 13 in het Leiderdorps Weekblad van vandaag.

Meer berichten