Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Jossué Trejo
Gezondheid

Huisartsenpost Leiderdorp vanaf 2021 wellicht als enige in regio 's nachts open

De Leiderdorpse huisartsenpost in het Alrijne Ziekenhuis is mogelijk vanaf 2021 de enige in de regio die 's nachts open is. Met die maatregel willen de huisartsenposten de nachtzorg beter organiseren. Door vanuit één locatie, naast de SpoedEisende Hulp (SEH) van het Alrijne Ziekenhuis, met meerdere artsen en triagisten tegelijk te werken is meer afstemming mogelijk waardoor de zorg beter en veiliger wordt, zo stellen de samenwerkende huisartsenposten.

Het zou betekenen dat de huisartsenposten (HAP's) in Voorhout, Leiden LUMC en Alphen aan den Rijn met ingang van 2021 's nachts dicht zijn. Voor 90 procent van de inwoners in de regio blijft de HAP ook bij deze plannen binnen de landelijk vastgestelde aanrijdtijd van dertig minuten bereikbaar.

De zorg die de huisartsenposten nu in de nacht leveren, verandert in het plan in de praktijk weinig, zegt Immie Boomgaardt, directeur van de samenwerkende HAP's in de regio. "Iedereen die in de nacht belt, krijgt de zorg die nodig is. Dat kan zijn door een telefonisch advies, door een bezoek van de huisarts thuis of men komt naar de huisartsenpost. Dat is volgens het plan vanaf volgend jaar, alleen voor de nacht, de locatie Leiderdorp. Als er in de nacht echt iets aan de hand is, dan is men in Leiderdorp direct op de goede plek omdat er een SEH, een ziekenhuis en een apotheek beschikbaar is."

Altijd een arts op de HAP

Door de huisartsenzorg vanuit één locatie aan te bieden, wordt het ook mogelijk om beter op zorgvragen in de nacht te anticiperen, stelt Boomgaardt. "Al jaren werken wij met drie artsen in de nacht voor het hele gebied. Het komt nu soms voor dat ze alle drie tegelijk visites moeten rijden, waardoor er voor de triagist, die altijd eerst (telefonisch) de urgentie van klachten beoordeelt, geen direct aanspreekpunt is om binnenkomende spoedvragen te bespreken. In de beoogde nieuwe situatie blijft er altijd een huisarts op de huisartsenpost aanwezig en kan een extra huisarts worden opgeroepen." Door de nachtelijke huisartsenzorg te centraliseren, kunnen ook de triagisten, waaraan landelijk en in deze regio een tekort is, efficiënter worden ingezet.

HAP LUMC naar Leiderdorp

De nieuwe regeling gaat alleen gelden voor de nachten. In de avonden en in de weekenden overdag blijven alle drie de HAP's in de regio (Leiderdorp, Voorhout en Alphen aan den Rijn) open. De HAP in het LUMC in Leiden wordt verplaatst naar de locatie in Leiderdorp, bij Alrijne Ziekenhuis.

Bespreken en toetsen

De HAP's houden nog wel een slag om de arm. Ze gaan de plannen de komende tijd bespreken met bewoners, betrokken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties. Ook worden de plannen getoetst aan de regiovisie voor de acute zorg, die de komende maanden onder regie van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), ontwikkeld wordt.

Meer berichten