Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: J.P. Kranenburg
Foto: J.P. Kranenburg (Foto: Johan Kranenburg)

Leiderdorp moet communicatie met inwoners verbeteren

De wijze waarop de gemeente Leiderdorp omgaat met ideeën, vragen, meldingen en klachten van inwoners kan en moet beter, blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

De Rekenkamercommissie was het onderzoek gestart op verzoek van verschillende fracties uit de Leiderdorpse gemeenteraad. Enkele inwoners van de gemeente hadden bij de fracties aangegeven dat signalen vanuit de inwoners onbeantwoord bleven.

Uit het onderzoek blijkt nu dat de bestaande systemen en afspraken binnen de gemeente Leiderdorp onvoldoende garantie bieden dat de inwoners goed en op tijd worden geïnformeerd. Door de wijze waarop het ambtelijk apparaat in Leiderdorp georganiseerd is, is het proces van afhandeling van signalen van inwoners heel kwetsbaar: het proces is te persoonsafhankelijk. Hoewel de inwoners over het algemeen de inzet van en bejegening door medewerkers van de gemeente als positief ervaren, leidt die kwetsbaarheid soms tot problemen.

De Rekenkamercommissie raadt daarom aan signalen beter te registeren en de inwoners slimmer te informeren. Het gaat niet alleen om de vraag of de inwoner al dan niet 'krijgt wat hij vraagt', maar ook of hij gehoord wordt, of hij serieus wordt genomen en of zijn signaal waar nodig leidt tot (ander) beleid. Uit het onderzoek blijkt dat soms signalen wel worden opgepakt, maar de inwoner hier verder niet over geïnformeerd wordt. Dit is een gemiste kans. De Rekenkamercommissie adviseert om betere interne afspraken te maken, scherpere doelen te stellen en de nodige investeringen te doen om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van de bewoners van Leiderdorp.

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit zeven leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De commissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Eerdere onderzoeken gingen over de woningbouwopgave, digitale veiligheid en jeugdzorg.

Meer berichten