Logo leiderdorpsweekblad.nl
Eva Eising (geheel rechts), de beste Leiderdorpse deelnemer met v.l.n.r. juryleden Martine de Bas (wethouder) en Emil Broesterhuizen (voorzitter LVU), de maker van het dictee Tanneke Schoonheim en burgemeester Laila Driessen die het dictee voorlas.
Eva Eising (geheel rechts), de beste Leiderdorpse deelnemer met v.l.n.r. juryleden Martine de Bas (wethouder) en Emil Broesterhuizen (voorzitter LVU), de maker van het dictee Tanneke Schoonheim en burgemeester Laila Driessen die het dictee voorlas. (Foto: Corrie van der Laan)

8e Groot Leiderdorps Dictee was weer knap lastig

Dictees schrijven die prima te doen lijken, maar hartstikke lastig blijken. Tanneke Schoonheim, voorzitter van de Spellingscommissie van de Nederlandse Taalunie, is er een ster in. Woensdag 20 november leverde ze weer een prachtig staatje van haar kunnen af. Het achtste Groot Leiderdorps Dictee was zelfs voor de echte dicteetijgers niet foutloos te maken. Randy van Halen uit Dordrecht had de minste fouten maar nog altijd drie stuks. Van de Leiderdorpse deelnemers was Eva Eising de beste met acht fouten.

Door: Corrie van der Laan

Op verzoek van de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), de organisator van het taalfeestje dat ook dit jaar weer plaatsvond in de raadszaal van het gemeentehuis, was het thema van het dictee 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog'. Waarom? Dat werd meteen duidelijk toen burgemeester Laila Driessen de eerste zin van het invuldictee voorlas: "De paleografiecursus van de Leiderdorpse Volksuniversiteit heeft als bijproduct een kloek rijkgeïllustreerd boek opgeleverd, wat Leiderdorp tijdens de Tachtigjarige Oorlog portretteert".
De cursieve woorden moesten worden ingevuld. Daarnaast bevatte deze zin één van de ingebakken foutjes, die de deelnemers er ook uit moesten halen. In dit geval moest 'wat' vervangen worden door 'dat'.

Die eerste zin viel nog wel mee, maar in de elf zinnen erna volgden nog meer dan genoeg voetangels en klemmen. Voor de 45 deelnemers in de raadszaal en minimaal zes mensen die thuis meekeken – het dictee werd via live streaming uitgezonden – was het zwoegen. Woorden als 'luxueuze bordeauxwijnen' en samenstellingen als 'ver-van-mijn-bedshow' en 'te allen tijde' vielen niet mee. Bij het zelf nakijken van de dictees werden de rode pennen meer gebruikt dan menig deelnemer lief was.

Na afloop reikte burgemeester Driessen de prijzen uit. Voor dicteetijger Van Halen was er een fles wijn, voor Eising een luxe pennenset. En natuurlijk voor allebei een fraaie oorkonde. De nummers 2 en 3 bij de Leiderdorpers werden verblijd met bonbons. Tweede was Jeroen Hendriks (10 fout), de derde plek werd gedeeld door Myrna Dop, Jan-Albert Dop, Gertrude de Wildt die ieder drie twaalf rode strepen scoorden.

Aan het dictee deden ook acht teams mee, waarbij de resultaten van de drie beste teamleden werden opgeteld. Net als de afgelopen twee jaar was het team van D66 het sterkst. Het leverde teamleden Jeroen Hendriks, Jan-Albert Dop en Ed Grootaarts een exemplaar van het boek 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog' op.


Meer berichten