Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het voormalige A4-informatiecentrum dat tot voor kort nog in gebruik was door TenneT. | Archieffoto: J.P. Kranenburg
Het voormalige A4-informatiecentrum dat tot voor kort nog in gebruik was door TenneT. | Archieffoto: J.P. Kranenburg (Foto: )
Projecten

Provincie zet streep door plan voor voormalig Infocentrum A4

De provincie Zuid-Holland heeft een streep gezet door het plan om het voormalige Informatiecentrum A4 in de Leiderdorpse Bospolder om te vormen tot 'Groene Hart centrum' met grootschalige horeca en een toeristische informatiefunctie.

Door: Corrie van der Laan

Vooral de uitbreiding van het gebouw en inlijving van een deel van het groene terrein eromheen zijn reden voor het 'nee' van de provincie. Het informatiecentrum ligt namelijk in een gebied dat behoort tot het Natuurnetwerk Nederland en daarmee een beschermde status heeft.

De gemeente Leiderdorp heeft in maart 2018 een intentieverklaring getekend met horecaondernemers Johan Klerks en Bob Meijer van de Brasserie Groep. Het idee was dat zij het gebouw van de gemeente zouden kopen en transformeren tot het Groene Hartcentrum Leiderdorp, een plek waar toeristen informatie kunnen krijgen over recreatiemogelijkheden in het Groene Hart, waar boten gehuurd kunnen worden en fietsroutes samenkomen. Ook zouden er een groot restaurant met een aantal zalen en een ruim terras moeten komen. Daarvoor wilden de horecaondernemers het gebouw stevig uitbreiden, evenals de parkeerplaats.

Het college van B en W zag de plannen helemaal zitten, al moet daarvoor wel het bestemmingplan worden aangepast. Op het voorontwerp van het gewijzigde bestemmingsplan, dat in opdracht van Klerks Meijer Holding (KMH) is opgesteld, kwamen diverse kritische reacties van omwonenden en belangenorganisaties. Zij vrezen voor verstoring van de natuur en de rust in de polder. En de provincie meldde formeel geen medewerking te zullen verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan.

Aanpassen

Het college en de horecaondernemers concluderen nu dat het oorspronkelijke plan niet haalbaar en wenselijk is en hebben gezamenlijk besloten het plan aan te passen, zo schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. B en W willen het gebouw nog steeds verkopen aan Klerks en Meijer. Het uitgangspunt blijft dat het gebouw wordt omgevormd tot een 'recreatief transferium/informatiecentrum Groene Hart', en dat het economisch zelfstandig kan draaien. Maar dat moet wel op een veel bescheidener manier.

Klerks en Meijer onthouden zich vooralsnog van commentaar op de ontwikkelingen.

Meer berichten