Politiek worstelt met maximum snelheid op Oude Spoorbaan | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De ringweg rond Leiden en Leiderdorp met bovenaan het deel dat de Leidse Ring Noord vormt.
De ringweg rond Leiden en Leiderdorp met bovenaan het deel dat de Leidse Ring Noord vormt. (Foto: PR)

Politiek worstelt met maximum snelheid op Oude Spoorbaan

Waarom moet de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan omhoog naar 70 kilometer per uur als de weg onderdeel wordt van de Leidse Ring Noord? Waarom kan hier niet gekozen worden voor een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur zoals ook geldt op de Plesmanlaan, de Schipholweg en de Willem de Zwijgerlaan, de Leidse wegen die deel gaan uitmaken van de ringweg? Dat is de vraag waar de Leiderdorpse politiek mee worstelt, zo bleek maandagavond bij de behandeling van de vernieuwde plannen voor de Leidse Ring Noord in het Politiek Forum.

Door: Corrie van der Laan

Dat de Leidse Ring Noord er moet komen, daar is iedereen het over eens. De ringweg is hard nodig om een goede doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te garanderen. Ook staat buiten kijf dat de geplande aanpassingen aan het Leiderdorpse deel, tussen de Zijlbrug en de kruising met de N446, veel voordelen opleveren. Zo wordt de fietsroute tussen Oud Ade en de grens met Leiden een stuk veiliger en krijgt de wijk Driegatenbrug minder overlast doordat de Oude Spoorbaan wat naar het zuiden wordt verlegd en voorzien van geluidsschermen. Financieel gezien springt Leiderdorp er ook goed uit; de rekening staat op 3,5 miljoen, een fractie van de totale kosten van 135 miljoen. Daar komt nog wel 2,4 miljoen bij voor de vervanging en de verbreding van de Driegatenbrug, maar dat werk was al ingecalculeerd in wordt nu alleen naar voren geschoven.

Toch is de Leiderdorpse politiek nog niet bereid de plannen groen licht te geven. De maximum snelheid op de Oude Spoorbaan blijft een lastig punt. De weg wordt verbreed naar tweemaal twee banen en het voorstel is dat de maximum snelheid dan omhoog kan van 50 naar 70 kilometer per uur. De hogere snelheid en de verwachte hogere verkeersintensiteit betekenen wel dat er maatregelen nodig zijn om de omwonenden te beschermen tegen geluidsoverlast. En daar zit hem de pijn. Tussen de Dwarswatering en de 'Koeienrotonde' – ter hoogte van de Schildwacht – zou geluidswering van zo'n 1,25 meter hoog moeten komen, tussen de Koeienrotonde en de rotonde met de N446 wordt de hoogte zelfs 2 meter. Waarmee een flink stuk van het uitzicht vanuit de wijken Buitenhof en Leyhof op de polder verdwijnt.

Een groep omwonenden verzet zich daartegen met hand en tand. Woordvoerder Lex de Jonge bombardeerde de Leiderdorpse politiek maandagavond met argumenten om de maximum snelheid op 50 kilometer per uur te houden. Hij bracht in herinnering dat al eerder is berekend dat de reistijd vanaf Zijlbrug naar de A4 slechts 20 seconden sneller wordt als er 70 gereden mag worden. Langzamer rijden is bovendien beter voor het milieu doordat minder stikstof, CO2 en fijnstof wordt uitgestoten. Ook kan de weg dan wat smaller worden aangelegd, wat samen met de lagere geluidsschermen een kostenbesparing oplevert.

Zijn pleidooi vond gehoor bij de politici; alle partijen zetten vraagtekens bij de 70 kilometer per uur.

'Robuust en betrouwbaar'

Volgens wethouder Willem Joosten is het optrekken van de maximum snelheid naar 70 noodzakelijk. "De Leidse Ring Noord moet robuust en betrouwbaar zijn", stelde hij. "Gebruikers moeten er zeker van zijn dat ze in een bepaalde tijd van A naar B komen. De 70 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan is een belangrijk element om de ringweg aantrekkelijk te maken."

De Oude Spoorbaan is niet te vergelijken met de wegen in het Leidse deel van de Leidse Ring Noord, zei hij. Die wegen zijn weliswaar ook tweemaal tweebaans maar liggen helemaal ingebed in stedelijk gebied, terwijl de Oude Spoorbaan aan één kant grenst aan de polder. Wat een andere beleving geeft.

Joosten benadrukte dat een besluit voor 50 kilometer per uur negatief kan uitpakken voor de omwonenden. Als de weg straks vier banen breed is, zit het er dik in dat gebruikers zich niet aan die maximum snelheid houden. En de politie heeft al eerder gemeld dat hier niet gehandhaafd wordt. "Die 50 kilometer per uur is dan een papieren realiteit. In de praktijk wordt er harder gereden terwijl de geluidswering daar niet op aangepast is. Dat betekent dat het geluidsniveau bij de huizen dan structureel te hoog wordt."

De politici waren niet overtuigd van de onmogelijkheid tot handhaven maar wachten meer informatie hierover af. Bovendien komt binnen enkele weken een schouw waarbij de raadsleden de situatie ter plekke gaan bekijken. De plannen voor de Leidse Ring Noord worden opnieuw besproken in het Politiek Forum van 4 november.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>