Logo leiderdorpsweekblad.nl
De Oude Spoorbaan met net om de bocht de Dwarswateringbrug. | Foto: J.P. Kranenburg
De Oude Spoorbaan met net om de bocht de Dwarswateringbrug. | Foto: J.P. Kranenburg (Foto: J.P.Kranenburg)
Verkeer

Werk aan Leidse Ring Noord start in 2022

In 2022 moet de eerste schop in de grond gaan voor de realisering van Leidse Ring Noord. Dat is ruim drie jaar later dan in 2016 was gepland. Voor het Leiderdorpse deel van de ringweg valt de vertraging mee; dat stond al op de agenda voor 2022 omdat het als allerlaatst aangepakt zou worden. Nu is het stuk tussen de Zijlbrug tot en met de Dwarswateringbrug naar voren geschoven en komt als eerste aan de beurt. De Oude Spoorbaan tussen de Dwarswateringbrug en de afslag naar de provinciale weg N446 volgt in 2023.

Door: Corrie van der Laan

In de zomer van 2016 stelden de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp een zogeheten kaderbesluit vast voor de Leidse Ring Noord. Het idee is om een gestroomlijnde route te maken tussen de A4 en de A44 door bestaande wegen aan te passen. Het gaat dan om de Plesmanlaan, de Schipholweg en de Willem de Zwijgerlaan in Leiden en de Oude Spoorbaan in Leiderdorp.

Het werk had eind 2018 moeten beginnen aan de kant van de Plesmanlaan maar het project liep al snel vertraging op. In eerste instantie omdat bleek dat de verkeerscijfers waarmee was gerekend niet klopten – de Oude Spoorbaan zou bijvoorbeeld veel drukker worden dan aanvankelijk werd gedacht – later ook doordat aanpassingen nodig bleken in verband met bouwprojecten rond de wegen.

Tracé in vijf delen

De colleges van Leiden en Leiderdorp hebben nu een vernieuwd kaderbesluit vastgesteld, dat vorige week woensdag werd gepresenteerd door verkeerswethouders Martine Leewis (Leiden) en Willem Joosten (Leiderdorp). In deze nieuwe versie is het tracé in vijf delen opgeknipt in plaats van drie. Doel daarvan is de besluitvorming te versnellen, legde Leewis uit; voor de 'makkelijke' stukken kan alvast groen licht gegeven worden terwijl over de 'lastige' stukken nog gesteggeld wordt. Vandaar dat de Oude Spoorbaan in Leiderdorp nu ook in tweeën is gesplitst. Over het eerste deel, tussen de Zijlbrug en de Dwarswateringbrug, zijn alle partijen het wel eens, over het tweede deel, tussen de Dwarswateringbrug en de N446, is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gezegd.

In vergelijking met het besluit uit 2016 zijn er flink wat aanpassingen. Zo wordt in Leiden de autotunnel aan de Plesmanlaan geschrapt maar komen er wel ongelijkvloerse kruisingen voor het langzaam verkeer. Ook wordt de Dellaertweg toegevoegd aan het project. Aanpassingen in Leiderdorp zijn onder meer de toevoeging van een fietstunnel onder de Engelendaal door en het vernieuwen en verbreden van de Dwarswateringbrug.

Ook wordt het deel van de Oude Spoorbaan tussen de Dwarswatering en de N446 heel anders dan in 2016 was gepland. De verbreding naar tweemaal twee rijstroken blijft maar de verdiepte kruising met de Schildwacht verdwijnt en de maximum snelheid wordt niet 80 maar 70 kilometer per uur. Het Leiderdorpse gemeentebestuur heeft zich nog gebogen over opties om de Oude Spoorbaan deels te verlagen, zodat lagere geluidsschermen mogelijk zijn, maar de prijs daarvoor is te hoog. Dan gaat het niet alleen om de 11 miljoen euro extra kosten, maar ook om de anderhalf tot twee jaar extra bouwtijd en de ruimte die van de naastliggende Boterhuispolder afgesnoept zou moeten worden. "Dat is teveel in verhouding tot wat je bereikt: wat meer uitzicht op de polder voor de omwonenden", aldus wethouder Joosten.

Hoger prijskaartje

Aan de vernieuwde plannen zit een fiks hogere prijs. In 2016 waren de totale kosten geraamd op 112,5 miljoen euro, nu is dat opgelopen tot bijna 135 miljoen euro. Het leeuwendeel van de meerkosten zit in de stijging van de bouwkosten die nu 15 tot 20 procent hoger liggen dan drie jaar geleden, en de toevoeging van de Dellaertweg (9 miljoen euro). Leiden betaalt het grootste deel van het prijskaartje, een kleine 100 miljoen euro. De provincie is goed voor bijna 32 miljoen euro. Leiderdorp had een rekening van 3,5 miljoen euro en daar komt nu 2.4 miljoen bij voor de vervanging en verbreding van de Dwarswateringbrug.

De Leiderdorpse politiek buigt zich over het vernieuwde kaderbesluit tijdens het Politiek Forum van maandagavond 30 september.

Meer berichten