Hoogheemraden geïnstalleerd | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Dijkgraaf Rogier van der Sande (3e van links) met v.l.n.r. de hoogheemraden Marco Kastelein, Sjaak Langeslag, Ineke van Steensel, Waldo von Faber en Jeroen Haan.
Dijkgraaf Rogier van der Sande (3e van links) met v.l.n.r. de hoogheemraden Marco Kastelein, Sjaak Langeslag, Ineke van Steensel, Waldo von Faber en Jeroen Haan. (Foto: Marja Spiering)

Hoogheemraden geïnstalleerd

De nieuwe hoogheemraden van Rijnland zijn woensdag 5 juni geïnstalleerd. Het dagelijks bestuur onder leiding van dijkgraaf Rogier van der Sande bestaat uit Ineke van Steensel (VVD), Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven), Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA)

Met het coalitieakkoord 'Water raakt ons!' wil het bestuur van het waterschap een krachtig geluid brengen. De rode draad daarin is: "Investeren in water is een investering met een bredere uitstraling dan ons watersysteem alleen. Het is een investering in onze directe leefomgeving, in mens, dier en milieu".

Formateurs Ineke van Steensel en Jan de Vries geven aan: "De komende bestuursperiode werkt Rijnland aan het vergroten van het waterbewustzijn onder de inwoners en bedrijven. Het is daarvoor nodig om aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven om de ondernemerskracht van bewoners en bedrijven te benutten."

Rijnland wil samen met de omgeving aan de slag met klimaatadaptatie en bodemdaling en de bestuurders gaan hiervoor aan het begin van de bestuursperiode de koers uitzetten. Hiervoor is het belangrijk om het netwerk zowel op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau goed te onderhouden, zodat Rijnland snel en effectief kan inspelen op de diverse (maatschappijen) ontwikkelingen.

Vertrek Jeroen Haan

Een bijzondere situatie is die van hoogheemraad Jeroen Haan. Hij is op 5 juni geïnstalleerd, maar neemt voor de zomer afscheid van Rijnland om als dijkgraaf aan de slag te gaan bij de 'buren', het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Jeroen Haan draagt naar verwachting op woensdag 3 juli het stokje over aan Thea Fierens, fractievoorzitter op de lijst van de Partij van de Arbeid.


Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>