Logo leiderdorpsweekblad.nl
Particulieren hebben vooral gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening om hun huis te voorzien van zonnepanelen.
Particulieren hebben vooral gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening om hun huis te voorzien van zonnepanelen. (Foto: Stockfoto)

Duurzaamheidsleningen nog niet bekend genoeg

De mogelijkheid om bij de gemeente Leiderdorp een lening aan te vragen om een woning of bijvoorbeeld een club- of schoolgebouw duurzamer te maken, is nog niet voldoende bekend. Dat valt op te maken uit een vorige maand verschenen evaluatie van de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland. Van het totale budget voor leningen van 1,3 miljoen euro was per 31 december 2018 nog 750.000 euro in kas.

Door: Corrie van der Laan

Inwoners van Leiderdorp kunnen al sinds 2012 een lening bij de gemeente aanvragen voor duurzaamheidmaatregelen aan hun woning. Sinds die tijd zijn er in totaal 109 aanvragen gedaan, waarvan er 74 zijn toegewezen en 3 nog in behandeling zijn. 20 aanvragen zijn door de indieners weer gecanceld, de overigen zijn afgewezen. De toegewezen leningen waren bedoeld voor in totaal 90 duurzaamheidsmaatregelen, waarbij het leggen van zonnepanelen verreweg het meest voorkwam (68 maal).

Doelgroepen als scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen kunnen sinds 2017 een stimuleringslening aanvragen om hun gebouwen te verduurzamen. Maar hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. In totaal zijn in 2017 twee leningen verstrekt, één voor zonnepanelen en één voor zonnepanelen in combinatie met led-verlichting. In 2018 is geen enkele aanvraag binnengekomen.

Dankzij de leningen wordt nu jaarlijks 130 ton CO2 bespaard. Wat overigens maar een fractie is van de totale Leiderdorpse uitstoot die wordt becijferd op 121.200 ton per jaar. Toch zijn de leningen belangrijk, vinden de opstellers van de evaluatie, omdat Leiderdorpers die het niet van hun spaargeld willen of kunnen betalen zo toch gestimuleerd worden om te verduurzamen of energie te besparen.

In de evaluatie wordt een aantal aanbevelingen gegeven om de leningen effectiever te maken. Zo moet het bestaan van de stimuleringslening bekend gemaakt worden bij de doelgroepen. Die stimuleringsregeling zou ook uitgebreid moeten worden naar bedrijven.

Voor particulieren zou het ook mogelijk moeten worden een duurzaamheidsregeling aan te vragen voor maatregelen als duurzame afvoer van hemelwater en het verwijderen van de gasaansluiting. Daarnaast zouden inwoners die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, gebruik moeten kunnen maken van de duurzaamheidslening om in te stappen in een zonnepanelencoöperatie in hun directe omgeving.

Meer berichten