Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het fietspad langs de Persant Snoepweg is opgeknapt, maar de staat van veel andere fietspaden laat te wensen over. Foto: J.P. Kranenburg
Het fietspad langs de Persant Snoepweg is opgeknapt, maar de staat van veel andere fietspaden laat te wensen over. Foto: J.P. Kranenburg (Foto: Johan Kranenburg)

Leiderdorpse politiek wil veel meer aandacht voor fietsers en voetgangers

Van alle mooie plannen om veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers in Leiderdorp te verbeteren, is de afgelopen jaren bedroevend weinig terecht gekomen. Dat valt te concluderen uit de evaluatienota over het verkeersbeleid in de periode van 2003 tot en met 2018, die maandag 13 mei werd besproken in het Politiek Forum.

In verschillende integrale verkeersplannen voor de gemeente en in de Fietsnota uit 2014 werd een flink aantal maatregelen voorgesteld om fietsen in de gemeente aantrekkelijker te maken. Waaronder extra fietspaden, veiliger fietsroutes naar scholen en meer en betere fietsstallingen. Maar anno 2019 kunnen daar slechts enkele van worden afgevinkt, zoals de aanleg van de fiets- en voetgangers brug over de A4 richting de Munnikkenpolder en de verbetering van de oversteektijden voor fietsers en voetgangers op de Engelendaal.

Er blijft dus nog heel veel te wensen over en daar moet nu echt iets mee gebeuren, zo gaf de Leiderdorpse politiek maandag unaniem aan. In de loop der tijd zijn er bovendien nog wensen bijgekomen. Zoals bredere fietspaden omdat er door de komst van elektrische fietsen en bakfietsen nu eenmaal meer ruimte nodig is. En bij fietsstallingen moeten ook laadpalen komen.

Het goede nieuws is dat er een nieuwe mobiliteitsnota in de pen zit waarin naar de hele verkeerssituatie in Leiderdorp gekeken wordt. Alle raadsfracties willen dat het langzaam verkeer hierin topprioriteit krijgt. Verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) kan zich daar in vinden want, zo erkende hij, "We hebben te weinig gedaan voor fietsers en voetgangers."

De nieuwe mobiliteitsnota moet in september klaar zijn. Tot en met zondag 19 mei kan iedereen die zijn input voor de nota wil geven, dat doen via www.leiderdorppanel.nl. In de maand juni wil wethouder Joosten bovendien actief de wijken in om met inwoners over het verkeer in het dorp te praten en zo nog meer ideeën op te halen.

Overigens staat een aantal maatregelen ten behoeve van het langzaam verkeer sowieso al op de rol. In antwoord op een vraag van D66 burgerraadslid Ed Grootaars kon wethouder Joosten melden dat binnen enkele weken het langverwachte zebrapad op de Van Poelgeestlaan wordt aangelegd. En nog dit jaar komt er een plan voor het herinrichting van het plein voor winkelcentrum Winkelhof waarin een belangrijke rol is weggelegd voor fietsparkeerplaatsen en oplaadpalen voor elektrische fietsen.

Meer berichten