Boeren voelen zich geschoffeerd door motie bescherming weidevogels | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
In het Leiderdorpse deel van de polder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Foto: J.P. Kranenburg
In het Leiderdorpse deel van de polder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Foto: J.P. Kranenburg (Foto: J.P.Kranenburg)

Boeren voelen zich geschoffeerd door motie bescherming weidevogels

Agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver vindt het onbegrijpelijk dat de Leiderdorpse gemeenteraad op 1 april unaniem heeft ingestemd met de motie 'Bescherming weidevogels Boterhuispolder' van de Lokale Partij Leiderdorp. Daarin wordt college opgeroepen maatregelen te nemen om te vroeg maaien in de Boterhuispolder tegen te gaan. Maar juist in deze deels Leiderdorpse en deels Warmondse polder doen vrijwel alle boeren mee aan weidevogelbescherming, stelt secretaris Ed de Meijer van De Groene Klaver. "En dan krijg je dit. Ze voelen zich behoorlijk op hun staart getrapt. Deze motie doet meer schade dan goed."

Door: Corrie van der Laan

In de motie wordt gesteld dat het tot nu toe niet lukt weidevogels in de Boterhuispolder afdoende te beschermen en dat de belangrijkste reden daarvoor is "dat boeren en landeigenaren zich niet aan de wet Natuurbeheer houden en te vroeg maaien". Wat betreft de Groene Klaver, een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers die zich inzetten voor natuur en landschap, is dat keihard tegen het verkeerde been. In een brief aan de Leiderdorpse gemeenteraad legt het bestuur uit dat de zaken heel anders liggen. Als specifieke bedreigingen voor het broedsucces van grutto's, kieviten, tureluurs en scholeksters in de polder noemt het bestuur "de toename van verwilderde katten en kraaiachtigen en verstoring door recreanten". Dat laatste komt volgens De Groene Klaver vooral door het vorig jaar aangelegde fiets- en voetpad door het noordelijke – Warmondse - deel van de polder. Dit wordt, in tegenstelling tot fietspad in het Leiderdorpse deel van de polder, niet afgesloten in het broedseizoen. "Weidevogels en met name grutto's broeden niet binnen 50 meter van zo'n pad en minder in een zone van 100 meter."

Aan de andere kant hebben de agrarische gebruikers van de polder de afgelopen jaren veel gedaan om het gebied weidevogelvriendelijk te maken, zo wordt uiteengezet in de brief. Sinds 1 januari 2016 wordt hier het agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uitgevoerd door De Groene Klaver. "Voor bijna de helft van het gebied hebben we overeenkomsten met boeren gesloten voor bescherming van weidevogels. Op die percelen wordt niet gemaaid als er nesten zijn of jonge vogels.", licht De Meijer toe. Dat wordt nog aangevuld met 'last minute beheer': maaien wordt uitgesteld als blijkt dat er nog kuikens zitten op een perceel of als de jonge vogels naar een perceel trekken dat niet onder een contract valt. Op de aanwezigheid van nesten en kuikens wordt gecontroleerd door onder meer vrijwilligers van de weidevogelwacht.

Om de jonge weidevogels een steuntje in de rug te geven, is in het Warmondse deel van de Boterhuispolder een plas-dras perceel ingericht waar weidevogels extra voeding en bescherming kunnen vinden.

Het klopt dat inderdaad dat er hier en daar gemaaid wordt in het broedseizoen, zegt De Meijer. "Er zijn ook percelen in de polder waar geen weidevogels broeden, daar mogen de boeren maaien; ze hebben immers ook voedsel voor het vee nodig."

Overigens gaat het volgens De Meijer "verhoudingswijs redelijk" met de weidevogels in de Boterhuispolder. "Dat komt ook doordat de agrarische sector hier minder geïntensiveerd is dan elders." 

In de brief geeft het bestuur van De Groene Klaver aan dat ze graag in overleg willen met de gemeenteraad, om te overleggen "over het nemen van maatregelen die passen in het toekomstbestendige agrarisch bedrijf en leiden tot verbetering van de weidevogelstand".

Ook twee agrariërs met land in de Boterhuispolder hebben een verontwaardigde brief aan de gemeenteraad geschreven. Het zit hen vooral dwars dat de raadsleden niet geprobeerd hebben om hun kant van de zaak te horen voordat ze instemden met de motie. Beide agrariërs geven aan dat zij hun werk doen met oog voor de weidevogels. Terwijl, zo stellen zij, het beleid van de gemeente Leiderdorp bepaald niet positief uitpakt voor de weidevogelstand in de gemeente. "Als je als gemeente boven de boeren gaat staan die welwillend zijn, in plaats van met respect voor elkaar feiten te verzamelen, ben je verkeerd bezig", aldus een van de twee. De ander, die meldt dat hij al sinds 1987 vrijwillig nesten zoekt en beschermt op zijn terrein, schrijft: "Ik ga van het voorjaar gewoon weer te werk, zoals ik altijd deed met ontzag voor de weidevogel, maar ik vrees dat ik dankzij jullie wel weer uitgemaakt zal worden voor dierenbeul."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>