Regionale samenwerking is lonend voor Leiderdorp maar het kan beter | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het Leiderdorpse gemeentehuis.
Het Leiderdorpse gemeentehuis. (Foto: Johan Kranenburg)

Regionale samenwerking is lonend voor Leiderdorp maar het kan beter

De huidige lichte regionale samenwerking levert de gemeente Leiderdorp meer op dan het haar kost. Leiderdorp is ook gewend om samen te werken; het gaat de gemeente goed af en in de regio wordt ze gezien als een loyale partner. Aan de andere kant lukt het maar niet een aantal hardnekkige gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken op te lossen. Waarmee je vraagtekens kan zetten bij de toekomstbestendigheid van deze lichte vorm van regionale samenwerking.

Door: Corrie van der Laan

Die conclusies trekt onderzoeksbureau Twynstra Gudde in een rapport over samenwerking in de regio dat is gemaakt in opdracht van het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders. Hiermee wordt de helft vervuld van een wens van de gemeenteraad. Die vroeg in mei 2017 unaniem om onderzoek te doen naar twee scenario's: het voorzetten van de huidige regionale samenwerking en een fusie met de regiogemeenten.

Veel verrassends komt er niet uit dit eerste onderzoek dat maandag werd gepresenteerd. Dat Leiderdorp veel en constructief samenwerkt op verschillende schaalniveaus was al bekend. En dat daadkracht in uitvoering de achilleshiel van de regionale samenwerking is, staat al jaren als een paal boven water. Vooral als het gaat om vraagstukken op gebied van wonen, mobiliteit en duurzaamheid kan Leiderdorp het niet alleen. En hoewel binnen de Leidse regio overeenstemming is over de ambities, blijkt het juist op deze terreinen moeilijk om daadwerkelijk samen aan de slag te gaan.

Het rapport geeft ook aanbevelingen om het beter te doen. 'Stel samen met de Leidse Regio een strategische uitvoeringsagenda op', is er één van. Andere zijn: 'Bepaal per opgave en taak het schaalniveau dat daarbij het beste past' en 'Wees je ervan bewust dat (regionale) samenwerking een andere houding, ander gedrag en een andere manier van werken vraagt'. Ook zou de regiowerkgroep in de gemeenteraad zich meer pro-actief moet opstellen.

Hoewel in het coalitieakkoord van LPL, VVD en CDA expliciet staat dat in deze raadsperiode – die loopt tot maart 2022 – geen onomkeerbare stappen richting een fusie gedaan worden, zal het college ook laten onderzoeken wat de kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling zijn voor Leiderdorp. Twynstra Gudde adviseert om dat zo snel mogelijk te doen, voordat naar aanleiding van dit eerste rapport vervolgacties worden gepland. Want het is mogelijk dat het tweede onderzoek ertoe leidt dat "de aanbevelingen en vervolgstappen er anders uit zouden kunnen zien".

In het Politiek Forum van 13 mei bespreekt de Leiderdorpse politiek het rapport van Twynstra Gudde.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>