Wmo-adviesraad houdt de vinger aan de pols | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Voorzitter Hein van de Zande overhandigt het jaarverslag aan wethouder Angelique Beekhuizen. Verder v.l.n.r. op de foto adviesraadleden Babs Banning (vice voorzitter), Jan van Gorp, Matthijs Landsmeer en Wies Dahmen, en Astrid Selier (ondersteuning). | Foto: C. v.d Laan
Voorzitter Hein van de Zande overhandigt het jaarverslag aan wethouder Angelique Beekhuizen. Verder v.l.n.r. op de foto adviesraadleden Babs Banning (vice voorzitter), Jan van Gorp, Matthijs Landsmeer en Wies Dahmen, en Astrid Selier (ondersteuning). | Foto: C. v.d Laan (Foto: Corrie van der Laan)
Maatschappelijk

Wmo-adviesraad houdt de vinger aan de pols

Hoe wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd in Leiderdorp? Wat gaat goed en wat kan beter? De Wmo-adviesraad Leiderdorp houdt het in de gaten. Vorige week bood de adviesraad wethouder Angelique Beekhuizen het jaarverslag over 2018 aan.

De leden van de Wmo-adviesraad zijn vrijwilligers en inwoners van Leiderdorp. Ze zijn door het college van burgemeester en wethouders benoemd. Hun taak is de belangen van de inwoners van Leiderdorp aangaande de Wmo te vertegenwoordigen.

De onafhankelijke adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over het lokale vastgestelde beleid, maar ook in regionaal samenwerkingsverband over regionale beleidszaken vanuit Holland Rijnland. Daarnaast kan de adviesraad ook ongevraagd over andere onderwerpen van het sociale domein adviseren, zoals jeugdzorg, wonen, passend onderwijs en werk en inkomen.

In 2018 is veel aandacht van de adviesraad uitgegaan naar het aanbestedingstraject voor het brede welzijnswerk in de gemeente, dat uiteindelijk heeft geleid tot de komst van Incluzio. Wethouder Beekhuizen gaf aan dat ze de steun en adviezen die ze op dit gebied kreeg van de raad erg heeft gewaardeerd.

Daarnaast heeft de adviesraad zich gebogen over een scala van onderwerpen waaronder de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, de regiotaxi, cliënten ervaringen en klachtenprocedure, en huisvesting voor bijzondere doelgroepen.

Tijdens de bijeenkomst met de wethouder werd stilgestaan bij het overlijden van Jep Karres, die tot zijn overlijden op 6 mei vorig jaar voorzitter was van de Wmo adviesraad. "In ons hart en gedachten is Jep er nog steeds bij, hij is ons klankbord", aldus zijn opvolger Hein van der Zande.

Per 1 januari 2019 is voormalig huisarts Matthijs Landsmeer benoemd als lid van de adviesraad. Hij volgt Jaap van der Leden, ook een oud-huisarts, op.

Het jaarverslag van de Wmo-adviesraad Leiderdorp is te vinden op www.wmoadviesraadleiderdorp.nl.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>