Meer overlast voor wijk Holtland door komst Lidl | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: J.P. Kranenburg
Foto: J.P. Kranenburg

Meer overlast voor wijk Holtland door komst Lidl

Welke variant er ook komt, de bewoners van de wijk Holtland krijgen te maken met aanzienlijk meer verkeer door de komst van Lidl op het Amaliaplein. Daardoor neemt voor hen ook de geluidsoverlast toe.

Tekst: Nelleke Thissen

Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de verkeerscirculatie als gevolg van de komst van Lidl op het Amaliaplein. Eerder onderzoek in 2017 leverde twee varianten op waarvan de tweede de voorkeur kreeg. Die behelsde eenrichtingsverkeer op de Ericalaan (richting Willem-Alexanderlaan) tezamen met het omdraaien van de rijrichting op de Simon Smitweg (richting Persant Snoepweg). Bij variant één zou de Ericalaan worden afgesloten van de Willem-Alexanderlaan. Het huidige in mei 2018 aangetreden College van B&W heeft daaraan twee nieuwe scenario's toegevoegd. Eén is tweerichtingsverkeer op zowel Ericalaan als Simon Smitweg. De ander is eenrichtingverkeer op de Ericalaan (richting Willem-Alexanderlaan) en tweerichtingen op de Simon Smitweg. Deze laatste geniet uit verkeerstechnisch oogpunt de voorkeur. Dat bleek maandag tijdens een informatieavond voor raadsleden en bewoners waar de uitkomsten van het nieuwe onderzoek werden gepresenteerd. Uitvoering van de voorkeurvariant betekent voor de Simon Smitweg een flinke verkeerstoename. Dat levert ook meer geluidsoverlast op voor Holtland, de door deze weg ingeklemde woonwijk. In het rapport wordt voorgesteld om stil asfalt aan te leggen. Maar ondanks dat voldoet straks een aantal huizen niet meer aan de wettelijke geluidsnormen. "We zullen daarvoor maatregelen moeten nemen zoals aanpassingen aan de gevel", aldus wethouder Willem Joosten (verkeer). Nader onderzoek naar lucht en geluid is dan ook nodig, stelt het onderzoeksbureau.

Hoofdstraat
De kans op sluipverkeer in de Hoofdstraat en toegangswegen als gevolg van de verkeersafwikkeling na de komst van de Lidl is zeer beperkt, aldus het onderzoeksbureau. Bewoners hebben die vrees eerder geuit. Het verkeer daar zal wel toenemen, zo verwacht Joosten, maar het is de vraag met hoeveel en wat dan nog acceptabel zal zijn. "Het is nu een hele rustige straat met hoofdzakelijk lokaal verkeer. We moeten de situatie straks afwachten en indien nodig maatregelen nemen". De politiek debatteert over de uitkomsten van het nieuwe onderzoek op maandagavond 18 februari tijdens het politiek forum. De partijen moeten daar hun voorkeur uitspreken. Bewoners en andere belangstellenden kunnen die avond ook inspreken en zo hun mening geven. Het College van B&W tenslotte zal daarna een besluit nemen over de genoemde varianten. Joosten verwacht dat dit nog deze maand gebeurt. De definitieve verkeersontwerpen worden in overleg met de bewoners uitgewerkt, zo is de bedoeling.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>