De ondertekenaars. V.l.n.r. Willem Joosten (wethouder Leiderdorp), Jacinta Boere (De Huurderij), Chrétien Mommers (directeur bestuurder Rijnhart Wonen) en Ton de Gans (wethouder Zoeterwoude).  | Foto: PR
De ondertekenaars. V.l.n.r. Willem Joosten (wethouder Leiderdorp), Jacinta Boere (De Huurderij), Chrétien Mommers (directeur bestuurder Rijnhart Wonen) en Ton de Gans (wethouder Zoeterwoude). | Foto: PR Foto: PR

Rijnhart Wonen, gemeenten en De Huurderij tekenen prestatieafspraken 2019

Algemeen

Maandag 10 december ondertekenden woningcorporatie Rijnhart Wonen, de gemeente Leiderdorp en Zoeterwoude en de Huurdersbelangenorganisatie De Huurderij de prestatieafspraken voor 2019.

De prestatieafspraken komen niet zomaar uit de lucht vallen maar zijn een afspiegeling van het woonbeleid van beide gemeenten, de inbreng van de huurdersorganisaties en het beleidsplan 2018 – 2022 van Rijnhart Wonen. De afspraken richten zich op vier belangrijke pijlers: Beschikbaarheid, Leefbaarheid, Duurzaamheid en Betaalbaarheid. Alle samenwerkende partijen leggen met deze pijlers de voorstellen vast op het gebied van wonen.

Als het gaat om beschikbaarheid zijn voor 2019 afspraken gemaakt over onder andere de huisvesting voor grote gezinnen, bijzondere doelgroepen en de inzet van de doorstroommakelaar.

In het kader van leefbaarheid gaat de gemeente Zoeterwoude onderzoek doen naar de toegankelijkheid van de buitenruimte. Rijnhart Wonen zet haar leefbaarheidsbudget in rondom de woning. Dit in samenspraak met de bewoners.

De gemeenten denken actief met Rijnhart Wonen mee over de opgave op gebied van duurzaamheid en onderzoeken een financiële bijdrage. Rijnhart Wonen brengt haar woningen in 2019 gemiddeld op energielabel B.

Betaalbaarheid is de nummer 1 voorwaarde bij het woningbestand van Rijnhart Wonen. Er is vooral behoeft aan betaalbare huurwoningen. 100 procent van de sociale woningen worden toegewezen aan inkomens onder € 42.436 en binnen de gemeenten wordt lokaal maatwerk toegepast voor mensen die te duur wonen.


Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant