Het atrium van De Sterrentuin, waar in januari de balie van Incluzio Leiderdorp wordt geopend.
Het atrium van De Sterrentuin, waar in januari de balie van Incluzio Leiderdorp wordt geopend. Foto: C. v.d. Laan

Incluzio Leiderdorp neemt intrek in De Sterrentuin

Algemeen

Met ingang van januari 2019 is Incluzio Leiderdorp te vinden in De Sterrentuin. Dit wordt de hoofdlocatie voor de nieuwe welzijnsorganisatie in Leiderdorp. Op de plek waar tot februari dit jaar tweedehandsspeelgoedwinkel 't Winkeltje was gevestigd, komt een balie waar iedereen dagelijks terecht kan. Daarnaast gaat Incluzio werken met  inloopspreekuren op meerdere plekken in de gemeente. 

Incluzio gaat zich inzetten voor alle inwoners in Leiderdorp met een hulpvraag en voor Leiderdorpers die zelf initiatieven willen ontplooien die bijdragen aan het welzijn van andere inwoners. Inwoners zijn vanaf 2 januari van harte welkom aan de balie in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110.

Naast de vaste locatie aan De Sterrentuin komen er op verschillende plaatsen in Leiderdorp inloopspreekuren. Bijvoorbeeld bij 't Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan 4, bij de locatie aan de Karolusgulden 32 waar het Sociaal Team nu ook al spreekuren draait en bij de huidige ruimte van Pluspunt aan de Splinterlaan 156. Op die manier wil Incluzio voor iedereen makkelijk bereikbaar zijn. 

Dwars en Splinterlaan

Op dit moment vinden er regelmatig activiteiten plaats in gebouw Dwars in De Bloemerd en in de locatie van Pluspunt aan de Splinterlaan. Incluzio Leiderdorp blijft gebruik maken van deze locaties voor activiteiten.

Op een later moment in december maakt Incluzio de activiteitenagenda bekend. Houd voor meer informatie de huis-aan-huisbladen in de gaten. Ook kunt u vanaf de laatste week van december alle informatie vinden op de website: www.incluzioleiderdorp.nl.

Uit de krant