CDA verrast vrijwilligers met bloemen | Leiderdorps Weekblad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Jan Abbink kreeg bezoek van fractieleden Medea Hempen en Huibrecht Bos.
Jan Abbink kreeg bezoek van fractieleden Medea Hempen en Huibrecht Bos. (Foto: PR)
Maatschappelijk

CDA verrast vrijwilligers met bloemen

De Leiderdorpse CDA-fractie heeft zaterdag 24 november een negental bijzondere dorsgenoten verrrast met een bezoek en een boeket bloemen om hen te bedanken voor hun bijdrage en of activiteiten aan de samenleving. De mensen die hen hebben voorgedragen geven aan dat zij een voorbeeld zijn voor de vele anderen, die zij ook zeer waarderen. De bloemen gingen naar Jan Abbink, Koen en Stijn Glasbergen, Hans en Angelique Gestman, Wim Laman, Netty Starrenburg, Liesbeth van Meeteren en Jaap Timmermans.

Jan Abbink is vanaf de oprichting van de Winkeliersvereniging van Winkelhof actief geweest. Hij heeft ruim 30 jaar als bestuurslid een stimulerende rol vervuld. De onderlinge samenwerking van de winkeliers was belangrijk. De samenwerking met Winkelhof eigenaar Wereldhave droeg bij aan de verfraaiing, verbetering en de uitstraling van het winkelcentrum voor het winkelend publiek. In de persoon van de heer Abbink dankt het CDA het hele bestuur van de Winkeliersvereniging voor hun inzet.

Koen en Stijn Glasbergen zijn voorgedragen door het Sociaal Cultureel Werk. Twee jongens, een tweeling, die al jaren actief zijn bij Dwars. Doen mee bij huttenbouw, disco, Halloween, spullen sjouwen, helpen bij de Buit, niets is te gek! Jonge voorbeeld vrijwilligers waar je op kunt rekenen!

Het echtpaar Hans en Angelique Gestman geeft vanaf de oprichting van het Thomashuis in Leiderdorp aan negen jongeren met een beperking naar behoefte begeleiding en aandacht. Vanaf oktober 2015 hebben deze jongeren hier, meestal vanuit het ouderlijk huis, een overstap gemaakt naar meer zelfstandig wonen met begeleiding. Hans en Angelique zorgen er - met een klein team - 24 uur per dag en 7 dagen per week voor dat de bewoners samen een mooi leven hebben met een fijne woon- en leefplek als een groter gezin, waarvoor respect.

Wim Laman heeft jarenlang als voorzitter van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging de belangen van ondernemers behartigd. Was raadslid voor het CDA. Zat in het college van Kerkmeesters, is actief in de Commissie Actie Kerkbalans evenals in de stuurgroep Dorpskerk 400 jaar. Voor zijn brede inzet voor kerk en maatschappij verdient hij oprechte dank.

Netty Starrenburg is al achttien jaar vrijwilliger bij Pluspunt, ze begon als gastvrouw, werd coördinator van de museumclub. Zij organiseert samen met andere vrijwilligers meestal maandelijks een museum bezoek en maakt deelname aan museumbezoek mogelijk voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen. Zij organiseert de jaarlijks voor Pluspunt de boottocht en andere activiteiten van cultuurbelevingen bij Pluspunt Actief. Aan het einde van dit jaar neemt zij afscheid van haar vrijwilligerswerk. Extra dank en waardering is hier echt op zijn plaats.

Liesbeth van Meeteren heeft een grote staat van dienst bij de Taakgroep Eredienst. Zij is een belangrijke 'trekker' bij het Centrum voor Bezinning en Inspiratie, verzorgt begeleiding bij meditatieve avonden, dilemma debatten en stilte wandelingen bij de Scheppingskerk en Dorpskerk, zij wordt hiervoor bijzonder gewaardeerd.

Jaap Timmermans is een allround vrijwilliger die na vele activiteiten voor Buurt Actief 't Oude Dorp, nu voorzitter is van 't Buurthuis van de Oranjegalerij. Sinds april 2018 is deze Buurt Ontmoetingsplek geopend. Het is een ontmoetingsplek voor het hele oude dorp van jong tot oud. Inloopochtenden voor ouderen met koffie en thee, voorlezen voor kinderen, gamen voor jongeren, gemeentelijke informatie, contacten met Pluspunt en het Jongerenwerk en straks met Inclusio dat vanaf  1 januari het welzijnswerk overneemt in Leiderdorp. Het bestuur en vrijwilligers zijn onder leiding van Jaap zeer voortvarend aan de slag gegaan. Hier is als dank een boeket bloemen zeer op zijn plaats.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>