Logo leiderdorpsweekblad.nl
Bestuursleden Tenny Jonkers en Jaap Timmermans van Buurtactief in 't Buurthuis. | Foto: C. v.d. Laan
Bestuursleden Tenny Jonkers en Jaap Timmermans van Buurtactief in 't Buurthuis. | Foto: C. v.d. Laan (Foto: Corrie van der Laan)

Tien jaar op de bres voor het Oude Dorp

Stichting Buurtactief Het Oude Dorp viert zaterdag 13 oktober een feestje. De belangenvereniging voor bewoners van de Kerkwijk, de Oranjewijk, Achthoven, Doesplant en het Doeskwartier bestaat tien jaar en nodigt daarom alle inwoners van het oude deel van Leiderdorp uit om tussen 15.00 en 17.00 uur langs te komen in buurthuis 't Oude Dorp aan de Oranjegalerij voor een hapje en een drankje.

Door: Corrie van der Laan

De officiële oprichtingsdatum is 17 oktober 2008. "Op die dag werden we een stichting, maar in feite waren we al veel langer bezig", zegt voorzitter Jaap Timmermans, die vanaf het eerste uur betrokken was bij Buurtactief. Het begon allemaal eind jaren negentig, kijkt hij terug. "Ambtenaren van de gemeente Leiderdorp kwamen toen in het kader van het wijkgericht werken eens per maand met een keet op een centrale plek in het Oude Dorp staan. Bewoners konden dan langskomen met op- en aanmerkingen, zorgen of complimenten. Al gebeurde dat laatste niet zo heel veel. Meestal ging het over groenonderhoud dat te wensen overliet." Een klein clubje betrokken bewoners groeide zo als vanzelf in de rol van gesprekspartner van de gemeente. "Rennie Kramer was de eerste. Zij haalde mij erbij en ook Clemens van Soest en Han Kapsenberg sloten aan. Mensen wisten ons te vinden als hen iets dwars zat, en wij gaven dat dan weer door aan de betreffende ambtenaren."

In 2008 besloten ze hun status als spreekbuis van het Oude Dorp te formaliseren. "We vonden dat belangrijk, te meer omdat de verbreding en verdieping van de A4 eraan kwam", vertelt secretaris Tenny Jonkers, die er een jaar of twaalf geleden bij kwam. "We wilden gesprekspartner van de gemeente blijven en rechtspersoon zijn. Toen hebben we ook de naam 'Buurtactief Het Oude Dorp' bedacht."

Buurtactief liet duidelijk van zich horen. De kersverse stichting spande een procedure aan tegen Rijkswaterstaat omdat ze vond dat de A4 in een lange tunnel door het dorp moest lopen in plaats van in een halfopen tunnelbak. Begin 2010 gaven ze de juridische strijd op in ruil voor een stevige vinger in de pap bij de inrichting van de omgeving van de rijksweg. Wat de aanleiding was voor de oprichting van de Omgevingsgroep A4 Leiderdorp, waarin ook andere belanghebbenden zoals de Belangenvereniging A4 een plek kregen.

Het werk aan de A4 startte in september 2009 en werd officieel afgerond in juni 2015, Die hele periode had Buurtactief het er razend druk mee. Timmermans: "We overlegden elke maand met aannemer BAM en met de gemeente. Waarbij het veelal ging over de verkeersveiligheid en de overlast door de bouw. We vonden het ook belangrijk dat de omwonenden betrokken waren, dat ze wisten wat er ging gebeuren."

Toen de weg klaar was, moest de stichting vol aan de bak om de gedroomde parkinrichting aan weerszijde van de verdiepte ligging voor elkaar te krijgen. "Dat het parkje rond de A4 er is gekomen, is dankzij ons", zegt Jonkers. "De gemeente wilde eigenlijk bouwen aan de Resedastraat en de Van Geer straat. Hadden we al die jaren een weg voor onze neus gehad, en dan zou die vervangen worden door een flat! Dat hebben we gelukkig om weten te buigen naar groen."

"Er is maar één ding niet gelukt: een goede inrichting van het kruispunt van de Erialaan, Willem-Alexanderlaan, Mauritssingel en Van Geerstraat. We hebben de gemeente nog dringend geadviseerd om dat meteen goed te doen, op kosten van Rijkswaterstaat. Maar daar werd niet naar geluisterd. En het is niet te ontkennen dat het nu wel een heel raar punt is geworden", vult Timmermans aan.

't Buurthuis

Toen het A4 project was afgerond, brak even een rustiger periode aan. Maar al snel kwamen er nieuwe plannen. Jonkers: "We hadden al heel lang de wens voor een buurthuis maar het ontbrak aan een plek en aan geld. De gemeente wist dat we iets zochten en kwam begin dit jaar met het aanbod om het pand aan de Frederik Hendriklaan 4 te beheren en in te richten als buurthuis. Wat we natuurlijk met beide handen aangrepen."

't Buurthuis, zoals het is gedoopt, werd geopend in april en loopt prima. Met onder meer koffieochtenden waar vooral ouderen komen, chillmiddagen voor de jeugd en voorleesuurtjes voor de kleintjes. Op de koffieochtenden komt de wijkagent regelmatig langs en ook bijvoorbeeld mensen van groenvoorziening laten er hun gezicht zien. Er wordt nauw samengewerkt met organisaties als Pluspunt en het Sociaal Cultureel werk en natuurlijk met de gemeente.

"We zouden nog veel meer activiteiten kunnen en willen organiseren, maar daar missen we de menskracht voor. Meer vrijwilligers zijn dus welkom", doet Jonkers meteen een oproep.

Ook voor de Kerkwijk

De bezoekers van 't Buurthuis komen vooral uit de Oranjewijk en het Doeskwartier. Kerkwijkers hebben meer moeite om deze ontmoetingsplek te vinden. "Het zou mooi zijn als zij ook langskomen op 13 oktober, dit buurthuis is nadrukkelijk ook voor de Kerkwijk bedoeld", zo nodigen Timmermans en Jonkers uit.

Meer informatie over Buurtactief Het Oude Dorp is te vinden op de website www.buurtactiefleiderdorp.nl.

Meer berichten