Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het Van Leeuwenpark. | Archieffoto: C. v.d. Laan
Het Van Leeuwenpark. | Archieffoto: C. v.d. Laan (Foto: )

Reiniging grondwater onder Kerkwijk start op 12 oktober

Afgelopen zomer zijn diep onder een aantal straten in de Leiderdorpse Kerkwijk filters en allerhande leidingwerk aangelegd. Dit systeem gaat het vervuilde grondwater onder de woonwijk saneren door grondwater rond te pompen en te voorzien van voedingsstoffen en bacteriën die de verontreinigingen afbreken. Volgende week vrijdag, 12 oktober, wordt daadwerkelijk gestart met het schoonmaakproces.

De bodemverontreiniging is een erfenis van een chemische wasserij die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gevestigd was aan het Van Leeuwenpark. De vervuilde grond pal achter het bedrijf is in 1985 al tot een diepte van twee meter afgegraven. Maar daarmee was niet alles verdwenen. Achtergebleven schadelijke stoffen zijn in de loop der jaren tientallen meters in de grond weggezakt. Ze vormen geen gevaar voor de gezondheid van de mensen die erboven wonen, maar verspreiden zich wel steeds verder in het grondwater. Een grondwateronderzoek uit 2008 liet zien dat de vervuilde plek diep onder de grond zich langzaam bleef uitbreiden in zuidoostelijke richting. In 2015 bleek uit een nieuw onderzoek dat de vlek al tot aan de A4 kwam.

Dat was reden voor de Omgevingsdienst om te gaan saneren in het gebied onder het Van Leeuwenpark, de Hoogmadeseweg, de Koningstraat en de Dr de Bruijnestraat.  Daarbij worden bacteriën gebruikt die van nature ook al aanwezig zijn in de bodem en die in staat zijn de vervuiling 'op te eten'. Om ze een goede start te geven, krijgen ze stoffen mee om hun groei te stimuleren.

Het reinigingsproces zal ruim een half jaar in beslag nemen. Daarna wordt nog een aantal jaren gevolgd of de bacteriën hun werk doen.

Meer berichten