Leiderdorp en Leiden willen sneller hulp bieden bij schulden | Leiderdorps Weekblad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De ondertekenaars bij elkaar in de B&W kamer van het Leidse stadhuis. Derde van links vooraan (met roze jasje) staat wethouder Angelique Beekhuizen.
De ondertekenaars bij elkaar in de B&W kamer van het Leidse stadhuis. Derde van links vooraan (met roze jasje) staat wethouder Angelique Beekhuizen. (Foto: PR)

Leiderdorp en Leiden willen sneller hulp bieden bij schulden

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met diverse organisaties samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot 40.000 euro. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en te helpen.

De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam 'Snelle Hulp Bij Schulden', een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldenproblematiek weg te nemen.

Deze samenwerking is vastgelegd in het convenant 'Snelle Hulp bij Schulden' dat op 31 augustus 2018 is ondertekend door alle partners. Per 1 september 2018 wordt conform het convenant gewerkt. De bedoeling is dat het aantal partijen dat melding wil maken van betalingsachterstanden verder zal toenemen en meer partijen aansluiten bij het convenant.

Op 31 augustus hebben de samenwerkingspartners het convenant ondertekend. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Leiden. De samenwerkingspartners zijn: gemeente Leiderdorp, gemeente Leiden, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD – Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, De Sleutels, Portaal, Stichting Huisvesting Werkende Jongeren Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. (SPL). Namens de gemeente Leiderdorp was wethouder Angelique Beekhuizen aanwezig en namens gemeente Leiden wethouder Marleen Damen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>