Watertekort, wat nu? | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het Hoogheemraadschap houdt het waterpeil momenteel vrij hoog. Op de foto de Dwarswatering ter hoogte van de Buitenhof.
Het Hoogheemraadschap houdt het waterpeil momenteel vrij hoog. Op de foto de Dwarswatering ter hoogte van de Buitenhof. (Foto: Johan Kranenburg)
Natuur

Watertekort, wat nu?

Sinds 2 augustus hebben we in Nederland officieel te maken met een watertekort. Hoewel er nog steeds water uit de kraan komt, staan nu de natuur en waterkwaliteit onder druk. Het beschikbare water moet zo goed mogelijk beschermd en verdeeld worden. Het hoogheemraadschap van Rijnland draagt hieraan bij door het waterpeil op orde te houden, verzilting tegen te gaan en de waterkwaliteit te bewaken tegen symptomen als blauwalg en botulisme.

Waterpeil - In een groot deel van de polders staat het waterpeil hoger dan gebruikelijk voor een zomerpeil. Dit doet het hoogheemraadschap om verzilt grondwater, dat naar boven komt, tegen te gaan. Bijvoorbeeld in de hoofdvaart van de Haarlemmermeer wordt het peil op 10 cm gezet. Zo probeert Rijnland te voorkomen, dat er minder chloriderijk water in de polder ontstaat.

Droogtegevoelige dijken - Ook in de veenpolders probeert Rijnland waar mogelijk de bovengrens van het waterpeil op te zoeken om uitdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Het hoogheemraadschap blijft ook doorgaan met inspecties van veendijken en kades.

Zoetwater - De waterschappen doen er alles aan om het zoete water dat er nog is, zoveel mogelijk te sparen en te verdelen. Dit gebeurt onder meer door de sluizen op kritieke punten, waar veel verzilt water binnenkomt, te sluiten. Dit was vrijdag het geval bij Spaarndam. Ook wordt sinds twee weken gewerkt met de zogeheten KWA regeling (Kleinschalige Water Aanvoer) die zorgt voor manieren om toch zoet water aan te voeren.

Waterkwaliteit - Tot slot werkt Rijnland aan de waterkwaliteit door metingen te verrichten in natuurlijk zwemwater. Daarnaast wordt gekeken of meldingen van dode vissen en vogels kunnen wijzen op symptomen als blauwalg en botulisme.

Bron: website hoogheemraadschap Rijnland: www.rijnland.net

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>