Maaien met oog voor natuur werkt | Leiderdorps Weekblad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Pas afgelopen week is het grasland grotendeels gemaaid, waarbij het riet ongemoeid is gelaten.
Pas afgelopen week is het grasland grotendeels gemaaid, waarbij het riet ongemoeid is gelaten. (Foto: Edward Sodderland)
Leiderdorp Natuurlijk

Maaien met oog voor natuur werkt

Maaien met oog voor natuur werkt

ZES ACTIEVE GIDSEN VAN NATUURORGANISATIE IVN VOLGEN HET PLANTEN- EN DIERENLEVEN IN LEIDERDORP. OM DE WEEK SCHRIJVEN ZIJ IN DEZE RUBRIEK OVER HUN BEVINDINGEN.

Wie in deze warme en droge zomer in de Munnikkenpolder fietst of loopt, kan de kenmerkende zang van de kleine karekiet nog horen. De afgelopen maanden was hij volop te horen en te zien, maar nu het broedseizoen voorbij is hoeft hij zijn territorium niet meer te verdedigen en zingt hij minder vaak.

In oktober zal hij weer vertrekken naar zijn overwinteringsgebied in West-Afrika, een afstand van 4300 kilometer. En dat voor een vogeltje dat 11 tot 12 gram weegt.

Om te broeden heeft de kleine karekiet aan een rietkraag van 20 meter genoeg, dus de Munnikkenpolder met zijn vele rietkragen biedt ruimte genoeg. Een nest krijg je niet gauw te zien, maar het is een wonder van vernuft. Het wordt zo'n meter boven het water gebouwd rond drie tot zeven rietstengels en gemaakt van repen riet. Het nest wordt verstevigd en vastgemaakt met spinrag. Als het te laag gebouwd wordt, kan een waterhoen het nest naar beneden trekken om vervolgens de eieren op te eten, maar vanuit de lucht dreigen ook de nodige gevaren. Te denken valt aan eksters, kraaien of een passerende bruine kiekendief. Honden die loslopen of in het water plonzen kunnen reden zijn te stoppen met broeden en het nest achter te laten.

Toch was de Munnikkenpolder de afgelopen jaren geen ideaal broedgebied voor de kleine karekiet. Door een ondoordacht maaibeheer werden de afgelopen twee jaar grote delen van het riet al in het broedseizoen gemaaid, inclusief grote delen van het bloemrijk grasland. Waar geen bloemen (meer) zijn is voor insecten geen nectar te vinden en zij zullen dus in aantal snel achteruit gaan. Minder insecten betekent minder voedsel voor de kleine karekiet.

Dit jaar is gunstiger verlopen want er is weinig in het broedseizoen gemaaid. Pas afgelopen week is het grasland grotendeels gemaaid, waarbij het riet ongemoeid is gelaten. Nog beter is gefaseerd maaien. Dat wil zeggen dat er stukken waar planten nog niet tot zaadzetting zijn gekomen voorlopig ongemaaid blijven en tegelijk als toevluchtsoord voor insecten dienen. Deze ecologische manier van maaien vraagt om specialistische kennis van de loonwerker op de maaimachine en is tijdrovender en duurder.

De gemeente heeft het vergroten van biodiversiteit en het groen en duurzaam inrichten van de leefomgeving hoog in het vaandel staan en dingt mee naar de titel 'Groenste stad van Nederland 2018'. Op de website van de gemeente is te volgen wat de voornemens zijn rond klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit zien we al aan de bloemrijke bermen van dit jaar om de natuurwaarde van het openbaar groen te verbeteren. Nu nog een ecologisch verantwoord beheerplan voor de Munnikkenpolder en flora en fauna worden als nooit tevoren. Leiderdorp, op naar de fel begeerde titel van groenste stad!

Tekst en foto: Edward Sodderland, IVN


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>