Logo leiderdorpsweekblad.nl
In café De Hollandsche Tuyn overhandigde voorzitter Guido ten Hengel van de Vrienden van het Oude Dorp de cheque van 500 euro aan Anneke Kortekaas van 't Winkeltje.
In café De Hollandsche Tuyn overhandigde voorzitter Guido ten Hengel van de Vrienden van het Oude Dorp de cheque van 500 euro aan Anneke Kortekaas van 't Winkeltje. (Foto: Johan Kranenburg)

Vrienden honoreren kerstwens 't Winkeltje

Ook dit jaar heeft de Leiderdorpse stichting Vrienden van het Oude Dorp weer een kerstwens gehonoreerd van een lokale organisatie. 't Winkeltje, het tweedehands speelgoedzaakje dat nu nog gevestigd is in De Sterrentuin, krijgt een bijdrage van 500 euro om straks een doorstart te maken op een nieuwe locatie.

Voorzitter Guido ten Hengel van de Vrienden overhandigde de kerstwenscheque zaterdag 23 december aan Anneke Kortekaas van 't Winkeltje. Het geld is meer dan welkom, vertelde Kortekaas. Eind maart moet 't Winkeltje uit de huidige ruimte in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Dat heeft alles te maken met de transformatie van het gebouw van een sociaal cultureel centrum tot een sociaal maatschappelijk centrum; hier worden gemeentelijke zorg-, welzijns- en educatieve taken bij elkaar gebracht. Om ruimte te maken moeten het Leiderdorps Museum, Theater Toverlei en 't Winkeltje vertrekken. Het museum en de toneelvereniging gaan naar het nu leegstaande gebouw van de gemeentewerf.  't Winkeltje wordt losgekoppeld van Stichting De Kinderkring waar het nu onder valt en moet het voortaan geheel zelfstandig, zonder subsidie, zien te rooien op een nieuwe locatie.

Anneke Kortekaas heeft een team van vijftien enthousiaste vrijwilligers met wie ze die uitdaging aangaat. De eerste horde die genomen moet worden, is het vinden van een nieuwe plek met een bescheiden huurprijs. Tips zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar a.kortekaas-plouvier@kpnmail.nl.

Meer berichten