Logo leiderdorpsweekblad.nl
V.l.n.r. Jan Domburg, Tanja Stammers, Peter Vegt en Jan Adriaan Zonnevylle.
V.l.n.r. Jan Domburg, Tanja Stammers, Peter Vegt en Jan Adriaan Zonnevylle.

'Iedereen kent elkaar in Houtkamp-Zuid'

Het is maar een klein buurtje, Houtkamp-Zuid. Maar wel een met een heel actieve buurtvereniging. In januari dit jaar is een nieuw bestuur aangetreden dat zich inzet om de belangen van de buurt te behartigen en de onderlinge contacten tussen de bewoners te bevorderen. Nu ze bijna een jaar in functie zijn, vinden de vier bestuursleden het hoog tijd om naar buiten te treden. "Zodat de Leiderdorpers weten dat de buurtvereniging Houtkamp-Zuid bestaat", aldus voorzitter Peter Vegt.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

De Houtkamp-Zuid ligt, zoals de naam al aangeeft, aan de zuidkant van park De Houtkamp, begrensd door de Loevestein, de Van der Valk Boumanweg, de Tollenaersingel en de Van Diepeningenlaan. Alles bij elkaar 38 huizen die zijn gebouwd tussen eind jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70 van de vorige eeuw. "Heel veel van de eerste bewoners wonen hier nog steeds", weet penningmeester Jan Adriaan Zonnevylle. "En dan heb je ook nog aardig wat 'tweede generatie bewoners', mensen die het huis van hun ouders over hebben genomen", vult secretaris Jan Domburg aan, die zelf ook woont in wat ooit zijn ouderlijk huis was.

Geen wonder dat het een behoorlijk hechte buurt is. Alle huishoudens zijn lid van de buurtvereniging. "Iedereen kent elkaar", zegt bestuurslid Tanja Stammes. "We proberen een beetje voor elkaar te zorgen wanneer dat nodig is; er wonen hier natuurlijk best veel oudere mensen." Een belangrijk deel van de activiteiten van de vereniging ligt op het sociale vlak. "Als er iemand overlijdt hebben we daar altijd aandacht voor maar ook bij feestelijke gebeurtenissen als geboorten of huwelijksjubilea laten we van ons horen. En bij nieuwkomers komen we als bestuur altijd langs, met een bos bloemen."

Maar de vereniging doet veel meer dan dat. Zo is dit jaar een BuurtWhatsApp-groep opgestart waaraan 32 van de 38 huishoudens meedoen. "Puur preventief, gelukkig is dit niet een echt criminele buurt", zegt Vegt. "Maar hij is al wel een keer gebruikt toen mensen verdacht rondhingen in een van de straten."

Om de belangenbehartiging verder handen en voeten te geven, heeft het bestuur een enquête gehouden onder de leden. Daar kwam onder meer uit dat het groenonderhoud in de wijk beter kan, vertelt Domburg. "We gaan daarover met de gemeente overleggen. Hoe kunnen we het groen een zo mooi mogelijke uitstraling geven, wat kunnen we daaraan zelf doen en wat kan de gemeente voor ons betekenen."

Het contact met de gemeente kenschetst het bestuur als 'heel plezierig'. Vegt haalt daarbij de goede communicatie met betrekking tot de recente herinrichting van de Persant Snoepweg aan. Zonnevylle valt hem bij: "Ik heb grote bewondering over hoe ze dat project logistiek hebben aangepakt. Onze buurt is altijd goed bereikbaar gebleven." Tevredenheid is er ook over het eindresultaat. "Er ligt nu geluidsarm asfalt en daar zijn we heel blij mee. Het maakt enorm veel verschil in de hoeveelheid herrie van de weg", heeft Domburg gemerkt.

Over herrie gesproken: enkele jaren geleden kwam de buurtvereniging in het nieuws als bezwaarmakers tegen de feesten in Brasserie Park. Maar dat ligt in het verleden, benadrukt Vegt. "Natuurlijk, we hebben allemaal last van de grote feesten. Maar we zien ook veel voordelen van de nabijheid van Park en al met al zijn we blij dat de brasserie er is. We zien dat er al veel gedaan wordt om overlast te voorkomen en denken daar ook graag in mee. Het contact met Park is uitstekend, we zijn ook dit keer weer uitgenodigd om daar onze nieuwjaarborrel te houden die altijd samenvalt met de jaarvergadering."

Meer berichten