Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het voormalige kerkgebouw van de Menswording op de hoek van het Heelblaadjespad en de Gallaslaan.
Het voormalige kerkgebouw van de Menswording op de hoek van het Heelblaadjespad en de Gallaslaan.

Oppositie wil in januari verder praten over Menswordinglocatie

De Leiderdorpse oppositie wil in januari uitgebreid verder praten over wat er moet gebeuren met de Menswordinglocatie. Dat het college van burgemeester en wethouders niet mee wil werken aan een verandering van het bestemmingplan om hier woningbouw mogelijk te maken, heeft met name bij D66 voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. Want enkele weken geleden, bij het bespreken van de regionale woonagenda, werd de plek door B en W nog aangemerkt als potentiële bouwlocatie.

Door: Corrie van der Laan

D66 raadslid Ed Grootaarts wilde weten wat de afwegingen zijn geweest die geleid hebben tot de ommezwaai. Ook GroenLinks wil hier graag dieper op ingaan. "Ik heb het idee dat de komende verkiezingen hierin een rol spelen", zei fractievoorzitter Jeannette Hofman.

Onrust en verontwaardiging

Begin november werd bekend dat het voormalige kerkgebouw op de hoek van de Gallaslaan en het Heelblaadjespad in principe verkocht is aan een projectontwikkelaar die het wil slopen om er appartementen te bouwen. Dat zorgde voor veel onrust en verontwaardiging, vooral onder voormalige parochianen van de Menswording, die in de eerste helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw de bouw van de kerk met allerlei acties en inzamelingen hebben helpen financieren. Zij zouden liever zien dat het gebouw blijft staan en een maatschappelijke functie houdt. Ook omwonenden maken zich ongerust, waarbij pijnpunten vooral mogelijke verkeersoverlast en verlies van groen zijn.

Om woningbouw op het terrein van de Menswording mogelijk te maken, moet wel de bestemming gewijzigd worden van 'maatschappelijk' in 'wonen'. In antwoord op vragen van CDA-fractievoorzitter Mirjam van der Stelt meldde het college vorige week niet van plan te zijn aan die wijziging mee te werken.

'Natuurinclusief' bouwplan

Voor de HH Petrus en Paulus parochie, de eigenaar van het gebouw, en de beoogde koper was dat een koude douche. Er ligt al een bouwplan klaar voor de appartementen dat prima past in de stedenbouwkundige kaders van de gemeente en waar ambtenaren in verkennende gesprekken positief over waren, kwam Job Beerthuizen van het Noordwijkse architectenbureau Van Manen maandag tijdens de raadsvergadering vertellen. 30 procent van de woningen valt in de sociale sector, allemaal zijn ze levensloopbestendig, de bebouwing wordt niet hoger dan die in de omgeving, er wordt voldaan aan de parkeernorm en het ontwerp is 'natuurinclusief' met meer groen en minder verharding dan nu, zo gaf hij alvast een samenvatting. Volgens Beerthuizen is er duidelijk behoefte aan woningen op deze locatie. Hij zei dat al heel wat belangstellenden zich gemeld hebben bij de parochie en bij zijn bureau terwijl ze het bouwplan nog niet eens gezien hebben. "Geef dit plan een kans", zo vroeg hij de raad.

Volgens wethouder Wassenaar is er nog geen voorstel voor een bouwplan ingediend bij de gemeente. Wel heeft het college naar aanleiding van de vragen van het CDA de mogelijkheid om de maatschappelijke bestemming te wijzigen uitgebreid besproken. En kwam tot de conclusie dat dat geen goed idee is. "Dit is een gebouw op een locatie, gelegen tussen twee wijken, die het bij uitstek geschikt maakt voor een functie op het maatschappelijke vlak, bijvoorbeeld als buurtkamer, als wijkgebouw of gezondheidscentrum", aldus Wassenaar.

Meer berichten