Wethouder Jeff Gardeniers heeft het boek gekregen van schrijvers Kim van Straten, Menno Dijkstra en Arno Verhoeven.
Wethouder Jeff Gardeniers heeft het boek gekregen van schrijvers Kim van Straten, Menno Dijkstra en Arno Verhoeven. Foto: Johan Kranenburg

Leiderdorp blijkt belangrijke archeologische vindplaats

Algemeen

De opgravingen die in 2013 zijn gedaan op het voormalige Samsomveld in Leiderdorp hebben een schat aan informatie opgeleverd over de mensen die hier van ca. 600 tot 850 na Christus woonden aan een rivierarm van de Oude Rijn. Maar liefst 200.000 vondsten, vele kisten vol, namen de archeologen van de Universiteit van Amsterdam mee terug naar hun faculteit. Donderdag 30 november presenteerde de onderzoekers hun bevindingen in een 800 pagina's dik boek met de titel 'Nieuw licht op Leithon'. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Jeff Gardeniers (CDA, cultuur).

Uit de vondsten blijkt dat de inwoners van het vroeg-middeleeuwse dorpje Leithon redelijk welvarend geweest moeten zijn. Ze leefde vooral van veeteelt en een beetje akkerbouw, maar dreven ook handel. Er zijn munten uit Dorestad gevonden maar ook van veel verder weg, uit Engeland, Milaan en Barcelona. Potscherven wijzen op banden met Keulen en Koblenz en er zijn enkele typisch Deense kammen aangetroffen. Een priem verraadt dat in het dorp leer werd bewerkt, en er zijn onderdelen van weefgetouwen en werktuigen van smeden gevonden. Een speldenmaker is op een of andere manier een buidel vol met zilveren munten en bronzen spelden kwijtgeraakt aan de rivieroever. De vondsten zijn in de kleigrond prachtig bewaard gebleven. Een selectie ervan zal te zien zijn in het Leiderdorps Museum, dat na de verhuizing naar de gemeentewerf de openingsexpositie wil wijden aan Leithon.   

Met dat alles is het oude Leithon een belangrijke vindplaats in Nederland geworden. Onder de nieuwbouwwijk, die passend Leithonpark is genoemd, moet nog veel meer liggen. Maar dat blijft bewaard voor komende generaties onderzoekers. Om de vindplek veilig te stellen, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het terrein officieel aangemerkt als archeologisch rijksmonument.

In de krant van 6 december meer over de vondsten uit Leithon.  

De schat van de speldenmaker
Gebruiksvoorwerpen en sieraden uit Leithon.
Onder meer kammen, en een donutvormig gewicht voor een weefgetouw van ruim 1100 jaar oud.
De opgraving leverde ook kisten vol potscherven op.
Een van de opgravingsgeulen in 2013.

Uit de krant