Logo leiderdorpsweekblad.nl
Snuffelen tussen de duizenden boeken
Snuffelen tussen de duizenden boeken (Foto: PR)
Kort nieuws

Recordopbrengst boekenmarkt

Toen vrijdagavond om 18.30 uur de deuren open zwaaiden stroomde de Scheppingskerk direct vol met enthousiaste kopers. Opmerkelijk is dat er, naast de vele honderden bezoekers uit Leiderdorp en de regio, steeds vaker boekliefhebbers uit Zeeland en zelfs uit Limburg, de boekenmarkt van de Protestantse Gemeente Leiderdorp  weten te vinden.

Ondanks het feit dat sommigen zich plechtig hadden voorgenomen zich ditmaal niet 'te buiten te zullen gaan' konden zij toch de verleiding niet weerstaan en gingen ook zij wederom tevreden en met tassen vol de deur uit'. Geen wonder natuurlijk met zoveel moois tegen zulke aantrekkelijke prijzen.

Toen zaterdag in de namiddag de kas kon worden opgemaakt, bleek dat de opbrengst van de markt nog niet eerder zo hoog was geweest: € 9.400,- ! Met dank aan de bijna honderd vrijwilligers en alle gulle gevers die hun boeken hebben geschonken.

Van deze opbrengst gaat 25 procent naar een project in India van de Stichting Together: het Together Self Supporting Center. Het project omvat een klein melkveebedrijf met ook geiten en kippen. Er is ook een Togetherhome waarin vijftien verstandelijk gehandicapten verzorging krijgen.

Meer berichten