Opleving economie geeft Leiderdorp steuntje in de rug
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Wethouder van financiën Jeff Gardeniers voor het Leiderdorpse gemeentehuis waar de gemeenteraad vrijdag de begroting bespreekt.
Wethouder van financiën Jeff Gardeniers voor het Leiderdorpse gemeentehuis waar de gemeenteraad vrijdag de begroting bespreekt.
Politiek

Opleving economie geeft Leiderdorp steuntje in de rug

Leiderdorp staat er financieel goed voor. De begroting is niet alleen voor 2018 sluitend, maar ook voor de jaren tot en met 2021. De gemeente krijgt een steuntje in de rug omdat het profiteert van het feit, dat het economisch beter gaat.

Tekst en foto: Frans Brocken

Het college biedt een sluitende begroting aan de gemeenteraad aan, waarbij er ruimte is voor investeringen en initiatieven. Ook is het mogelijk een aantal bezuinigingen terug te draaien waarover in het verleden al besluiten waren genomen. De lokale lasten stijgen in 2018 trendmatig met 2,0 procent.

Het college is verheugd dat, nu het economisch beter gaat, een aantal in voorgaande jaren voorgestelde bezuinigingen kan worden teruggedraaid. Er is extra geld voor de dienstverlening en bezuinigingen op de organisatie kunnen deels worden afgezwakt. Kennelijk houdt het college van B&W rekening met een verhoging van de uitkeringen van het Rijk. Er komt meer geld voor onkruidbestrijding, de zorgpolis voor minima en de digitalisering van de gemeente.

Daarnaast komt er ruimte voor investeringen op het gebied van duurzaamheid en economie. Extra geld zal bijvoorbeeld worden uitgetrokken voor de omkering van de afvalinzameling (wat herbruikbaar is wordt aan huis opgehaald, restafval moet zelf weggebracht worden), voor een glasvezelnet voor scholen, voor de openbare ruimte en verlichting, en voor rioleringen.

Met de Sterrentuin-carrousel wordt gestreefd naar het onderbrengen van instellingen die zich met welzijn bezighouden in het verzamelgebouw aan de Van Diepeningenlaan 110. Dat betekent dat voor de sociaal-culturele instellingen die daar moeten vertrekken, passende ruimte in bestaande locaties zal moeten worden gevonden. Om een en ander te realiseren wordt extra geld vrijgemaakt.

Ruimte voor initiatieven

Het motto van deze begroting is 'ruimte voor initiatieven'. De begroting bevat alle plannen van de gemeente om Leiderdorp aantrekkelijk te houden. Maar de gemeente doet ook een nadrukkelijk appél op haar inwoners om ook zelf met initiatieven te komen. "Want het mooiste resultaat ontstaat als alle Leiderdorpers samenwerken", aldus de wethouder van financiën, Jeff Gardeniers.

De begroting wordt besproken tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad op vrijdagmiddag 10 november, aanvang 14.00 uur. De openbare vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan.

Meer berichten