Verwarrende verkeersborden
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Links de Ruigekade, rechts het Gravenpad. Het verkeersbord ‘gesloten voor motorverkeer’ wordt weggehaald. Overigens staat sinds kort de verkeersbordpaal achter de zuil met gebiedsinfo (knotwilg). Een fraaier gezicht.
Links de Ruigekade, rechts het Gravenpad. Het verkeersbord ‘gesloten voor motorverkeer’ wordt weggehaald. Overigens staat sinds kort de verkeersbordpaal achter de zuil met gebiedsinfo (knotwilg). Een fraaier gezicht. (Foto: Nelleke Thissen)
Openbare ruimte

Verwarrende verkeersborden

Sinds dit voorjaar ligt er een apart fietspad. Toch worden voetgangers op de Ruigekade soms nog van de sokken gereden. Mogelijk dat de verkeersborden bij enkele fietsers tot miscommunicatie leiden. De gemeente gaat de borden aanpassen. Dan is het echt duidelijk: de Ruigekade is voor voetgangers, het Gravenpad voor fietsers.

Tekst en foto: Nelleke Thissen

Wandelaars en joggers kunnen sinds maart dit jaar op de Ruigekade onbekommerd hun pad volgen. Zij hoeven niet meer opzij te stappen als fietsers en racefietsers willen passeren. Die moeten nu het nieuwe fietspad, het Gravenpad, langs de Ruigekade nemen. De meeste doen dat. Echter, er zijn peddelaars die – afhankelijk van welke richting ze komen - het fietspad links of rechts laten liggen. Dit tot ergernis van de dan aanwezige voetgangers. Een terechtwijzing oogst soms een vervelende opmerking, vooral van racefietsers. Gebleken is dat de verkeerborden tot verwarring kunnen leiden.

Komende vanaf de Achthovenerweg wijst eerst een geel vierkant bord de juiste weg voor voetgangers en fietsers. Even verder, op de plek van de splitsing, staat rechts 'Gravenpad' en 'fietspad' aangeduid en rechtdoor, de Ruigekade, een paal met twee verkeersborden. Aan top de aanduiding 'voetgangersgebied' en daaronder het verbodsbord 'gesloten voor alle voertuigen'. En wellicht dat dit laatste voor sommigen betekent dat fietsers er wel mogen rijden.

Verwarring heeft zich ook voorgedaan aan de andere toegang, de kant van de Doespolderweg bij de Klaverweidebrug, waar tot anderhalve week geleden een ANWB bord de Ruigekade als fietsrichting voor Leiderdorp aangaf. Inmiddels heeft de gemeente dit ANWB-bord aangepast zodat het Gravenpad nu wel als fietsrichting voor Leiderdorp wordt aangewezen.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat ook de situatie rond de verkeersborden aan de kant van de Achthovenerweg wordt aangepakt door het verbodsbord 'gesloten voor alle motorverkeer' weg te halen. Dan kan er geen misverstand meer bestaan: de Ruigekade is uitsluitend een voetgangersgebied, fietsers en bestemmingsverkeer moeten het veel bredere Gravenpad nemen.

Meer berichten