Financiën Leiderdorp: ruimte voor initiatieven
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens een openbare vergadering op vrijdag 10 november om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens een openbare vergadering op vrijdag 10 november om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. (Foto: Johan Kranenburg)
Politiek

Financiën Leiderdorp: ruimte voor initiatieven

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Leiderdorp staat er financieel goed voor. De financiële positie van de gemeente is solide, ook voor de komende jaren. De begroting is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht.  De uitgaven en inkomsten zijn in balans en de gemeente heeft voldoende middelen om financiële tegenvallers op te vangen. In deze begroting is ruimte voor investeringen en initiatieven.

Nu het economisch beter gaat, wil het college  een aantal in voorgaande jaren voorgestelde bezuinigingen teruggedraaien. Er is extra geld voor de dienstverlening en bezuinigingen op de organisatie kunnen voor een deel worden gestopt.

Er is weer ruimte voor investeringen, waarmee in deze begroting rekening wordt gehouden. Extra investeringen zijn mogelijk voor de omkering van de afvalinzameling, voor de verhuiscarrousel Sterrentuin, voor een glasvezelnet voor scholen en de Sterrentuin, voor de openbare ruimte en verlichting en voor rioleringen.                                   

Het motto van deze begroting is 'ruimte voor initiatieven'. De begroting bevat alle plannen van de gemeente om Leiderdorp aantrekkelijk te houden.  Maar de gemeente doet ook een nadrukkelijk appél op haar inwoners om ook zelf met initiatieven te komen. Want het mooiste resultaat ontstaat als alle Leiderdorpers samenwerken. Ook financieel is er in deze begroting ruimte om initiatieven mogelijk te maken.

De lokale lasten stijgen in 2018 trendmatig met 2,0 procent.

De indeling van de begroting 2018-2021 is net als vorig jaar anders dan voorgaande jaren.  Uitgangspunt voor de begroting blijft het stellen van kaders en het afleggen van verantwoording over het bereiken van beoogde maatschappelijke effecten. De nieuwe programma indeling, in 3 programma's, sluit aan bij de veranderende rol van de gemeente in de samenleving: 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'.

De gemeenteraad behandelt de begroting op vrijdag 10 november om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.

Meer berichten